...

Święto Niepodległości

11 listopada to  rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Po 123 latach niewoli staliśmy się państwem suwerennym i niepodległym. To niezwykle ważne by kolejne pokolenia Polaków wychować w duchu patriotycznych wartości. By nauczyć ich szacunku dla swojej ojczyzny oraz pamięci naszych bohaterów narodowych.
W ciągu ostatnich dni w przedszkolu odbywały się zajęcia podczas których dzieci poznawały polskie symbole narodowe. Flaga, godło oraz hymn Polski to symbole, które powinny znać nawet najmłodsze dzieci. Nasze przedszkolaki poznały legendy, dowiedziały się znaczenia kolorów w polskiej fladze oraz dlaczego to orzeł stał się godłem Polski. W salach powstały kąciki patriotyczne.

Przed przedszkolem uroczyście zawiesiliśmy flagę i wspólnie z dziećmi zaśpiewaliśmy hymn Polski.

Zwieńczeniem naszych zajęć była akademia, podczas której dzieci recytowały wiersze i śpiewały patriotyczne pieśni. Z dumą z naszych małych patriotów, zapraszamy do jej obejrzenia.

Copyright 2023 | Realizacja: cemit.pl

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.