...

Standardy Ochrony Małoletnich

Standardy Ochrony Małoletnich w Przedszkolu Niepublicznym Domek Elfów

Zgodnie z nowelizacją ustawy znanej jako „Ustawa o ochronie małoletnich” wprowadzone zostały nowe instrumenty zapewniające ochronę praw dzieci.

Nowa ustawa nakłada na wszystkie podmioty pracujące z dziećmi (placówki edukacyjne, artystyczne, sportowe, transportowe itd.) obowiązek posiadania tzw. Standardów Ochrony Małoletnich, które są kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa i dobrostanu dzieci.

Nasze procedury powstały w oparciu o szkolenia kadry z tego zakresu oraz na podstawie materiałów opracowanych przez prawników fundacji „Dajemy Dzieciom Siłę”.

Wdrażając te standardy, pragniemy jeszcze bardziej wzmocnić nasze procedury i praktyki, aby mieć pewność, że nasze przedszkole jest środowiskiem bezpiecznym i wspierającym dla dzieci.

Główne założenia programu to:

  1. Zapewnienie bezpieczeństwa przez weryfikację personelu (procedury rekrutacyjne oraz szkolenia tematyczne);
  2. Zwiększenie świadomości personelu w zakresie krzywdzenia dzieci (rozpoznawanie symptomów, podejmowanie interwencji) – zarówno w placówce, jak i w rodzinie;
  3. Edukacja dzieci w zakresie bezpieczeństwa, zapewnienie o wsparciu – dostosowane do wieku;
  4. Ochrona wizerunku dzieci;
  5. Wsparcie rodziców w wychowaniu bez przemocy.

Nasze działania muszą oczywiście uwzględniać wiek dzieci. Zupełnie inne będą potrzeby dzieci najmłodszych, gdzie nie da się uniknąć kontaktu fizycznego, chcąc zapewnić im ciepło, poczucie bezpieczeństwa i wsparcie we wszystkich czynnościach opiekuńczo-higienicznych, inne wskazania dotyczą opieki nad 5-6-latkami.

Wierzymy, że Standardy Ochrony Małoletnich są ważne i potrzebne, a nasze wspólne działania zwiększą świadomość społeczną i pozwolą eliminować niepożądane zachowania.

Standardy zostały umieszczone także w przedszkolu na tablicy ogłoszeń.

Copyright 2023 | Realizacja: cemit.pl

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.