...

Harmonogram działań dodatkowych

Przedszkole niepubliczne w Piasecznie „Domek Elfów” posiada zespół nauczycieli pełnych pasji i zaangażowania. Każdy z nich dokładnie planuje harmonogram swych działań, dzięki czemu realizacja programu jest interesująca i przebiega bardzo sprawnie.


Chcemy, by rodzice mieli świadomość tego, co dzieje się w przedszkolu w Piasecznie. Poniżej publikujemy miesięczne harmonogramy przygotowane przez wychowawców dla poszczególnych grup.

Copyright 2023 | Realizacja: cemit.pl

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.