...

Kalendarz roku szkolnego

W przedszkolu w Piasecznie na dzieci czeka sporo atrakcji. Wspólnie celebrujemy święta i obchodzimy dni tematyczne.

Dla wygody rodziców planujemy kalendarz na cały rok szkolny. W ten sposób mogą oni zarezerwować czas i być świadomi tego, co będzie się działo w przedszkolu.


Wykaz dni kiedy przedszkole w Piasecznie będzie nieczynne

Copyright 2023 | Realizacja: cemit.pl

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.