...

Kadra

Przedszkole niepubliczne w Piasecznie „Domek Elfów” szczyci się profesjonalistami w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Nasza kadra dobierana jest z najwyższą starannością. Jest to zespół pełnych pasji, zaangażowanych i wykształconych nauczycieli, specjalistów i instruktorów.

Teresa Syguła

Dyrektor, pedagog

Swoją przygodę z oświatą rozpoczęła od czteroletniego Studium Wychowania Przedszkolnego. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Edukacja Wczesnoszkolna oraz dwuletnich studiów podyplomowych na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego: „Wspomaganie Dzieci z Problemami Rozwojowymi”, które dały między innymi uprawnienia do zakładania przedszkoli i placówek integracyjnych. Nabierała doświadczenia, pracując z dziećmi w szkołach publicznych i niepublicznych oraz placówkach terapeutycznych. Przez pięć lat była dyrektorem jednej z najlepszych szkół w Warszawie: Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 47 im. Roberta Schumana Fundacji Primus. Podnosząc swoje kwalifikacje, ukończyła roczny kurs z zakresu terapii pedagogicznej. Miała możliwość przyjrzenia się z bliska pracy kolegów (od przedszkola po Uniwersytet) w Anglii, Finlandii, Estonii i Francji. Przeprowadziła przez pierwszy etap nauczania wiele pokoleń małych uczniów, nie tylko ucząc ich pisania i czytania, ale rozbudzając w nich poczucie własnej wartości i wyjątkowości. Prowadzenie przedszkoli niepublicznych w wymiarze osobistym jest zwieńczeniem jej wieloletniego doświadczenia zawodowego.

Joanna Ratowska

Dyrektor, logopeda

Z wykształcenia polonista językoznawca i logopeda (UW). Pracowała 10 lat w redakcjach pism, by ostatecznie powrócić do marzeń z dzieciństwa i zostać nauczycielem terapeutą. W tym zawodzie pracuje już od kilkunastu lat. Ukończyła wiele specjalistycznych szkoleń pedagogicznych, logopedycznych i terapeutycznych. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy w przedszkolach jako logopeda i logorytmiczka, pracowała również w szkole integracyjnej jako polonista, nauczyciel wspomagający i trener TUS. Opiekuje się uczniami z trudnościami rozwojowymi. Przez 5 lat była również dyrektorem żłobka i przedszkola. Prywatnie mama dwójki licealistów i ucznia szkoły podstawowej. Uwielbia śpiewać i rysować, czyli ma wszelkie kwalifikacje, by pracować w przedszkolu.

Anna Korbecka

Wicedyrektor, opiekunka dziecięca, pomoc nauczyciela

Absolwentka KUL na kierunku Zarządzanie i marketing. Ukończyła kurs Opiekuna dziecięcego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z najmłodszymi dziećmi. Jest osobą energiczną, otwartą i pełną zapału, a praca z dziećmi to dla Niej niekończące się źródło radości i satysfakcji. Poprzez serdeczność i szczery uśmiech potrafi każdemu dziecku zapewnić poczucie akceptacji i bezpieczeństwa. Za okazywane uczucia dostaje od dzieci mnóstwo ufności, uśmiechu, ciepła oraz energii i dlatego nie wyobraża sobie innej pracy. Jest także nieocenionym wsparciem w pracy biura, zawsze chętna do pomocy rodzicom i innym nauczycielom. Mama dorosłych już synów.

Katarzyna Stelmach

Nauczyciel wychowania przedszkolnego, pedagog specjalny

Absolwentka UW na kierunku Prawo i Administracja oraz APS na kierunku Pedagogika Specjalna, specjalizacja – Wczesne wspomaganie rozwoju, Wychowanie przedszkolne oraz Terapia pedagogiczna. Swoją wiedzę pogłębiała m.in. na kursach Terapii Ręki I i II stopnia, Treningu umiejętności społecznych, Terapii integracji sensorycznej, Metody dobrego startu. Podczas pracy z dziećmi wykorzystuje szereg metod, by dzieci osiągały systematyczne postępy i sukcesy. Kocha zwierzęta i stara się im pomagać, organizując zbiórki darów. Prywatnie jest mamą dwójki wspaniałych nastolatków – Madzi oraz Pawła.

Paulina Kubińska

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Ukończyła studia licencjackie w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie na kierunku Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną. Ma kilkuletnie doświadczenie jako nauczyciel i wychowawca w przedszkolach. W swojej pracy najbardziej lubi zabawy twórcze, podczas których może obserwować dziecięcą wyobraźnię. Prywatnie jest mamą dwóch dziewczynek w wieku 4 i 6 lat.

Natalia Michaluk

Nauczyciel wychowania przedszkolnego, pedagog specjalny, terapeuta ręki

Absolwentka WSGE na specjalizacji Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz APS na specjalizacji Pedagogika specjalna – terapia pedagogiczna. Ukończyła kurs certyfikowany terapii ręki I i II stopnia oraz szkolenie, po którym uzyskała tytuł Trenera Grafomotoryki. Posiada tym samym wiedzę i umiejętności do samodzielnego przeprowadzania diagnozy i terapii ręki, a także treningów grafomotoryki (w tym Indywidualnego Kinestetycznego Treningu Pisania). To osoba odpowiedzialna i kreatywna. W swojej pracy wykorzystuje elementy wielu metod nauczania, aby zapewnić dzieciom właściwy rozwój i dobrą zabawę. Praca nauczyciela to dla niej nie tylko zawód, ale przede wszystkim pasja.

Anna Adamek

Pedagog specjalny, nauczyciel wspomagający, kierownik gospodarczy

Absolwentka APS im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku Pedagogika Specjalna, specjalizacja Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz Terapia pedagogiczna. Ukończyła wiele szkoleń, m.in. kurs Terapii integracji sensorycznej I stopnia oraz Terapii ręki I i II stopnia. Cały czas stara się poszerzać swoją wiedzę. Jest także wsparciem merytorycznym dla opiekunów z grup żłobkowych.  Jest osobą odpowiedzialną, kreatywną, na której można polegać. Dzieci darzą ją ogromną sympatią. Prywatnie mama Zuzi.

Sylwia Strzelecka

Pomoc nauczyciela

Praca z dziećmi to jej powołanie i już od wielu lat pracuje w niepublicznych placówkach. Zawsze chętna do pomocy. Uśmiechnięta, serdeczna, ale też cierpliwa i konsekwentna. Widać, że przebywanie wśród najmłodszych sprawia jej wiele radości. Troskliwie zajmuje się wszystkimi dziećmi, które potrzebują indywidualnego podejścia, wyciszenia czy przytulenia. Jest nieocenioną organizatorką przedszkolnych imprez, dba o wystrój naszego przedszkola i ma głowę pełną nietuzinkowych pomysłów.

Monika Ruta

Woźna, pomoc przedszkolna

W Domku Elfów dba o czystość i pomaga w pracach kuchennych. Ponadto szuka zagubionych rysunków, suszy zimą mokre rękawiczki i ma zarezerwowany uśmiech dla każdego dziecka i rodzica. Wdo naszego przedszkola wspaniałą rodzinną atmosferę. Prywatnie mama dwójki dorosłych już dzieci.

Dorota Dziedzik

Pracownik kuchni

Pani Dorota wita nas codziennie w przedszkolu swoim promiennym uśmiechem i kusi zapachami dochodzącymi zza kuchennych drzwi. Jest ciepła, serdeczna, ma dobre słowo dla każdego z nas, a my czujemy się w przedszkolnej kuchni tak jak w tej w domu. To serce naszego przedszkola. Prywatnie mama dorosłych córek i babcia trójki wnucząt.

Copyright 2023 | Realizacja: cemit.pl

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.