Zajęcia dodatkowe

Naszym zadaniem jest otworzenie dzieciom drzwi do świata, w którym będą mogły odnaleźć swoją ścieżkę zainteresowań, rozwijać zdolności twórcze i osobowości. W przedszkolu Domek Elfów, każde dziecko ma możliwość spróbowania swych sił w wielu dziedzinach. Ma szansę spróbować być baletnicą, karateką, artystą lub piłkarzem. Staramy się aby oferta zajęć dodatkowych pozwoliła dzieciom rozwijać swoje pierwsze pasje.

Ceramika

Zajęcia ceramiki prowadzi Marta Baranowska, która od kilku lat prowadzi Pracownię GAGA w Zalesiu Dolnym. To otwarta, komunikatywna i kreatywna osoba. Podczas jej zajęć dzieci rozwijają zdolności manualne, poprawiają motorykę małą i rozbudzają wrażliwość i wyobraźnię przestrzenną.

Podczas pracy z gliną uczą się cierpliwości i skupienia. Wykonują gliniane miseczki, koszyczki, ozdoby, zwierzątka, postacie z bajek i co tylko wyobraźnia podpowie. Pani Marta wykorzystuje najróżniejsze techniki pracy z gliną, od lepienia przez szablony, formy, na odciskaniu roślin nie kończąc. Wszystkie stworzone arcydziełka dzieci zabierają do domu po wcześniejszym wypaleniu w profesjonalny piecu.

Legorobotyka

Klocki LEGO lubią chyba wszyscy. Fantastyczne połączenie wiedzy z zabawą. Dzięki edukacyjnym klockom, dzieci rozwijają umiejętności manualne a także inteligencję wizualno – przestrzenną poprzez myślenie obrazami czy też poprzez rozwijanie swojej wyobraźni.

Celem zajęć jest:

 • pobudzanie dziecięcej kreatywności,
 • rozwijanie zdolności inżynierskich,
 • rozwijanie umiejętności pracy w grupie oraz twórczego rozwiązywania problemów,
 • nauka podstaw logiki, mechaniki, fizyki, matematyki, a także podstaw programowania.

Zajęcia prowadzi Tomasz z „Bricks 4 Kidz”, który nie narzuca dzieciom rozwiązań, stara się by dzieci dochodziły do nich samodzielnie. Przy pomocy zestawów klocków, dzieci wspólnie budują daną konstrukcję lub maszynę, pomagają im w tym kolorowe karty pracy. Instrukcje mają na celu pobudzać uczestników do samodzielnego myślenia. Po zbudowaniu modelu, dzieci bawią się i wykonują ćwiczenia edukacyjne w oparciu o stworzone konstrukcje.

Taniec

Nauka tańca pozwala dzieciom opanować techniczne i artystyczne tajniki poznawanych tańców. Zajęcia mają na celu - oprócz nauki tańca - pozytywnie ukierunkować nadmiar dziecięcej energii. Poprawić proces przyswajania wiedzy, wyrobić umiejętność koncentracji uwagi, wewnętrznej dyscypliny, współpracy i poczucia estetyki. Zabawy, którymi przeplatane są zajęcia mają na celu rozwijanie myślenia, usprawniają koordynację ruchową, refleks, oraz motywują do pozytywnej rywalizacji.

Zajęcia prowadzi Arkadiusz Skrok, Instruktor tańca, Salsation, Zumba oraz trener personalny. Ponad 20 lat zajmuje się tańcem. Trenował z najlepszymi trenerami na świecie, zdobywał liczne nagrody na ogólnopolskich turniejach tanecznych. Posiada klasę taneczną „A” w tańcu towarzyskim. Kilka lat temu, serce skradła mu muzyka i kultura Latino. Prowadzi zajęcia w klubach fitness w całej Warszawie oraz animacje taneczne w Teatro Cubano Warsaw. Skupia się na technice oraz tzw. „feelingu” w każdym tańcu. Zaraża uśmiechem i optymizmem

Sport - Drużyna Kangura

Już od września dołączą do nas trenerzy z Przedszkoliada.pl, którzy prowadzą ogólnopolski program rozrywki ruchowej „Drużyna Kangura”. Program zajęć „Drużyna Kangura” jest formą zachęcenia dzieci do podejmowania aktywności fizycznej opartej na ćwiczeniach z piłkami. Jest on odpowiedzią na potrzebę realizacji zainteresowań ruchowych przedszkolaków oraz ich rodziców, chcących zapewnić swoim dzieciom jak najlepsze warunki do rozwoju fizycznego i motorycznego. Zajęcia są prowadzone przez cały rok przedszkolny, a więc zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia dotyczącymi systematyczności wysiłku fizycznego. Spełniony jest też drugi warunek ŚOZ, mianowicie każde zajęcia trwają na tyle długo, aby utrwaliły się korzystne efekty zdrowotne ruchu. Tym samym Przedszkoliada.pl wyrabia u dzieci potrzebę regularnej aktywności fizycznej.

Program zajęć jest logicznie ułożony - od zajęć najprostszych do coraz bardziej złożonych. W rezultacie prowadzonych zajęć uzupełnionych o ich oprawę oraz pozostałe elementy systemu rozrywki ruchowej Przedszkoliada.pl uzyskujemy unikatowy w skali światowej projekt kreujący kulturę fizyczną wśród przedszkolaków. Uczestnicy systemu Przedszkoliada.pl są nazywani „Aktywnymi Przedszkolakami”.

Głównym celem programu „Drużyna Kangura” jest kształtowanie u przedszkolaków zainteresowania ruchem i kulturą fizyczną, zaspokojenie potrzeby spontanicznej aktywności fizycznej, a także przygotowanie do podejmowania regularnego podejmowania ruchu teraz i w późniejszych latach. Sprzyja to ogólnemu rozwojowi dzieci, co przydaje się w codziennym życiu teraz i w przyszłości, ale także przy ewentualnym uprawianiu sportu w późniejszym wieku. Taka forma działania jest także mentalnym przygotowaniem dziecka do aktywności fizycznej i działania w grupie.

CELEM PROWADZONYCH ZAJĘĆ JEST:

 • polepszenie ogólnego stanu zdrowia,
 • uświadomienie korzyści wynikających z aktywności fizycznej,
 • ukulturalnianie fizyczne dziecka
 • zapewnienie harmonijnego rozwoju fizycznego dziecka,
 • przygotowanie mentalne do współpracy w grupie, zdrowej rywalizacji, umiejętności, pogodzenia się z przegraną oraz szacunku do przeciwnika,
 • popularyzacja aktywności fizycznej u przedszkolaków poprzez zabawę i ćwiczenia.

W pierwszym semestrze zajęć „Drużyna Kangura” najważniejszym zadaniem jest zachęcenie i zainteresowanie przedszkolaków ukierunkowaną aktywnością fizyczną poprzez zabawy z piłkami.

Kontynuacja zajęć w drugim semestrze służyć ma utrzymanie ciągłości aktywności fizycznej dzieci i dalszemu rozwijaniu ich umiejętności.

Korzystając z szerokiego wachlarza form i treści dążymy do osiągnięcia celu nadrzędnego, jakim jest ukształtowana potrzeba podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci. Dzięki temu możliwy jest rozwój konkretnych umiejętności z zakresu wszystkich gier zespołowych. Takie celowe działania sprzyjają zarówno wyposażeniu przedszkolaka w potrzebne umiejętności i służą ogólnemu rozwojowi zdolności motorycznych. W efekcie dzieci mają samoświadomość celowości ćwiczeń i wszechstronnie się rozwijają.

CELE SZCZEGÓŁOWE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA:

 • dostrzeganie wpływu grupy na jednostkę,
 • wyposażenie przedszkolaków w podstawowe umiejętności z zakresu kultury fizycznej,
 • radzenie sobie z konfliktami,
 • uświadomienie dzieciom ich możliwości,
 • znajomość różnych rodzajów ćwiczeń, gier i zabaw,
 • kształtowanie umiejętności wykonywania podstawowych ćwiczeń z zakresu aktywności fizycznej,
 • rozwijanie naturalnych umiejętności dziecka,
 • motywowanie do pracy i osiągania lepszych wyników,
 • nauka pokonywania zmęczenia i słabości,
 • prezentacja dyscyplin sportów zespołowych z piłkami; piłki nożnej, koszykówki, piłki ręcznej, siatkówki
 • określenie kierunku dalszego rozwoju fizycznego dzieci poprzez ich aktywność fizyczną,
 • wszechstronne rozwijanie osobowości,
 • rozwijanie tolerancji wobec innych osób,
 • wdrażanie zasad zdrowej sportowej rywalizacji i zachowań fair play,
 • poszanowanie cudzego mienia.

„AKTYWNY PRZEDSZKOLAK”:

 • wie, jaki wpływ na jego organizm ma ruch.
 • wie, ile czasu potrzeba, by stać się sprawnym.
 • potrafi sprawić, aby ćwiczenia stały się nawykiem.
 • zna różnego rodzaju ćwiczenia z piłkami.
 • zna różne formy gier i zabaw grupowych.
 • posiada umiejętność czucia położenia i ruchów ciała w przestrzeni oraz względem ruchomego przyboru.
 • zna zasady higienicznego postępowania w odniesieniu do otoczenia.
 • wie jak bezpiecznie zachować się w czasie zajęć ruchowych.
 • rozumie, na czym polega dobre komunikowanie się i współpraca z innymi.
 • rozróżnia piłki względem dyscypliny sportu z zakresu dyscyplin składających się na program zajęć.
 • wie gdzie mieszka Kangur, jakie jest jego środowisko i jak się porusza.