Łączymy się z ciocią Sandrą z Sadku Natolińskiego. Ciocia ma dla naszych przedszkolaków specjalną wiadomość.