Okres dzieciństwa jest czasem, w którym kształtują się nawyki i określone zachowania. Przedszkole jest obok rodziców współodpowiedzialne za kreowanie właściwych nawyków i zachowań wśród dzieci, warunkując przy tym ich prawidłowy rozwój i zdrowie. Przykładamy do tego ogromną wagę, dlatego dzisiaj w naszym przedszkolu odbyły się Warsztaty Zdrowych Stópek.

Warsztaty Zdrowych Stópek to autorski projekt edukacyjny, realizowany od 2010 roku przez gabinety podologiczne Satin. Dziś odwiedził nas Królik Stopek, podologiczny przyjaciel dzieci, który wraz z prowadzącymi warsztaty uczył przedszkolaki właściwej pielęgnacji stóp oraz zapoznał je z zawodem podologa. Na dzieci czekało mnóstwo wesołej zabawy, podczas której między innymi gimnastykowały swoje stópki.

Celem Warsztatów Zdrowych Stópek jest szerzenie wśród rodziców świadomości podologicznej, edukacja w zakresie prawidłowej pielęgnacji i higieny stóp, kształtowanie postawy prozdrowotnej u dzieci i ich rodziców oraz ukazanie konsekwencji braku profilaktyki w obrębie stóp.

Organizatorem akcji jest sieć gabinetów podologicznych Satin, istniejąca na rynku od 2006 roku. Partnerami akcji są: Ursynów.tv, Zwalcz Nudę, Dziecko w Warszawie, Kerpro, Boskie Stopy.