Nauczenie języka wymaga bezpośredniej obecności zaangażowanej osoby, która objaśnia świat, reaguje na dziecięce pytania i zachowania, zachęca dziecko do rozmowy. Dzieci uczą się języka, gdy wyraźnie słyszą poprawny język, gdy widzą dorosłego, który do nich mówi lub im czyta, gdy wielokrotnie słyszą te same zdania i teksty, gdy mają okazję do zadawania pytań i do mówienia. Dlatego telewizja i komputer nie są dobrymi nauczycielami języka.

Codzienne głośne czytanie przez dorosłego jest niezwykle skutecznym sposobem zbudowania bogatego zasobu słów, nauczenia – bez żadnych formalnych lekcji i ćwiczeń – poprawnej gramatyki i składni, a także doskonalenia mowy. Dziecku, któremu codziennie wyraźnie czytamy i dużo z nim rozmawiamy, nie będą potrzebni logopedzi i żmudne ćwiczenia wymowy. Czytanie dziecku to także najskuteczniejszy sposób wychowania człowieka z wyobraźnią, samodzielnie myślącego i mądrego, który będzie umiał sobie radzić ze zmianami w życiu.

Wychowany na codziennym czytaniu człowiek będzie także umiał postępować etycznie. Mądre książki przynoszą wzorce właściwych zachowań. Dzięki czytaniu i rozmowie o problemach, które porusza książka, dzieci uczą się odróżniania dobra od zła, rozwija się ich wrażliwość moralna. Potrafią wówczas zastanowić się nad konsekwencjami własnych słów i czynów. Zatem codzienne lektury to znakomity sposób uczenia dzieci wartości moralnych, które pomogą im budować dobre relacje z ludźmi. Jest to szczególnie ważne w dzisiejszym świecie, zdominowanym przez agresywne wzorce masowej kultury i pogoń za pieniądzem. Wobec narastającej demoralizacji młodego pokolenia, nauczanie od najmłodszych lat wartości moralnych, takich jak szacunek, uczciwość, odpowiedzialność, odwaga, czy solidarność, powinno być sprawą priorytetową dla rodziców, społeczeństwa i państwa.

Zaszczepiona w dzieciństwie pasja do książek i czytania jest witaminą dla psychiki i umysłu dziecka, a jednocześnie chroni je przed uzależnieniem od mediów elektronicznych i fałszywych wartości masowej kultury.

Czytanie jest dziś ważniejsze niż było kiedykolwiek w przeszłości, gdyż tylko wyrobiony czytelnik jest w stanie radzić sobie w powodzi informacji i nadążyć za szybkim rozwojem wiedzy.
Tymczasem, jak na ironię, współczesne dzieci dorastają w ubogim językowo środowisku. Rodzice – z braku czasu oraz świadomości, że codzienny kontakt z dzieckiem, wypełniony rozmowami, wspólnymi zabawami i czytaniem, jest niezbędny dla jego pełnego rozwoju – coraz mniej poświęcają dzieciom czasu, mało z nimi rozmawiają i mało im czytają. Zabawy z rówieśnikami na podwórku są coraz rzadsze, dziadkowie mają coraz mniejszy udział w wychowywaniu wnuków. Kontakt z żywym słowem wyparła telewizja, której narzędziem nie jest język, lecz obraz. W efekcie dzieci coraz gorzej znają język. Nie potrafią dobrze wymawiać słów, nie rozumieją najprostszych tekstów i poleceń. Są coraz gorzej przygotowane do wyzwań szkoły i życia.

Źródło: http://www.calapolskaczytadzieciom.pl

 

„Cała Polska czyta dzieciom” to wspaniała akcja. W Domku Elfów codziennie czytamy dzieciom książki. W przedszkolu działa punkt Bookcrossing, w którym nasze przedszkolaki mogą bez formalności wypożyczać książki, a literaturę dziecięcą zalegającą na domowych półkach śmiało udostępnić innym, pozostawiając w wyznaczonym miejscu, tuż przy wejściu do przedszkola.

W dzisiejszych czasach, kiedy pędzimy przed siebie, zapominając o czytaniu powinniśmy zatrzymać się na chwilę i spędzić ten czas z dziećmi.

Postanowiliśmy zorganizować serię spotkań „RODZICE I DZIADKOWIE CZYTAJĄ DZIECIOM”.
Serdecznie zapraszamy Rodziców oraz Babcie i Dziadków naszych przedszkolaków do Domku Elfów nie tylko po to, aby przyprowadzić i odebrać swoje pociechy, ale także po to, aby poczytać im bajki.

Czas, kiedy gościmy w przedszkolu osoby bliskie naszym przedszkolakom, są dla nich niezwykle ważne. Z doświadczenia wiemy, że są to chwile bardzo przez dzieci wyczekiwane.

Jest nam niezwykle miło, że zgłaszają się do nas rodzice, którzy chcą czytać bajki naszym milusińskim. Po ich wysłuchaniu, dzieci bawią się w zabawy ruchowe, śpiewają piosenki i wykonują pracę plastyczną tematycznie związaną z ich treścią.

Nasza akcja trwa nadal, zatem serdecznie zapraszamy chętne osoby o zgłaszanie się drogą mailową, lub bezpośrednio u Wychowawców grup.

Tymczasem gorąco dziękujemy Panu Lechowi Okurowskiemu za wspólnie spędzony czas na czytaniu bajek.