Jakość

czyli dlaczego warto wybrać Domek Elfów?

Domek Elfów został wyróżniony Znakiem Jakości KidZone!

Znak jakości KidZone jest wyrazem uznania za wysiłek wkładany przez przedszkole w celu dostosowania usług do najwyższych standardów. Ma też na celu wyróżnienie i uhonorowanie podmiotów, które w codziennych działaniach dążą do osiągania najwyższej jakości i wysokiego poziomu bezpieczeństwa swoich usług oraz wprowadzają nowoczesne rozwiązania pro-dziecięce.
  1. Bazujemy na profesjonalizmie naszej doświadczonej kadry pedagogicznej. Wśród członków naszego zespołu znaleźć można osoby, które przez wiele lat piastowały stanowiska dyrektorskie w najlepszych prywatnych placówkach oświatowych w Warszawie.
  2. Zapewniamy realizację rozszerzonej podstawy programowej.
  3. Uczymy języków obcych współpracując z native speakerem wykorzystując metodę naturalnego przyswajania języka – Wattsenglish
  4. Dzięki glottozabawom dzieci nabywają umiejętności płynnego czytania
  5. Współpracujemy z doświadczonym psychologiem i logopedą
  6. Proponujemy dodatkowe atrakcje, m.in.: bajkoterapię, zajęcia z cyklu "Małego Kucharza", "Dziecko w świecie Montessori", "Dziecko w świecie przyrody"
  7. Rozwijamy talenty.
  8. Dbamy o to, aby dzieci odpowiednio dużo czasu spędzały wśród zieleni.
  9. Rozwijamy pasję do podróżowania organizując comiesięczne wycieczki.