Z ogromną radością pragniemy poinformować, iż oferta naszych zajęć w ramach czesnego, została wzbogacona o nowe zajęcia.

Pierwsze z nich Nauka kodowania.

Kodowanie to temat coraz częściej przewijający się w mediach, rozmowach rodziców, w szkołach. Kodowanie zostało wprowadzone w szkołach zwyczajnie, na zajęciach informatycznych. My podstawowe zagadnienia programistyczne wdrażamy podczas zabaw, aktywizując dzieci bez użycia tabletów, czy smartfonów. Starannie dobieramy zabawy do potrzeb i możliwości rozwojowych naszych wychowanków. Elementy kodowania wprowadzamy do zajęć nie tylko matematycznych, ale również językowych, artystycznych, czy nawet ruchowych.

Wplatając kodowanie do codziennych zajęć, kształtujemy kompetencje miękkie dzieci, pracę zespołową, logiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów. Kompetencje te z całą pewnością przydadzą się dzieciom w przyszłości.

Dzięki zajęciom z kodowania dzieci rozwijają umiejętność planowania, swobodnej wypowiedzi. Tworzenie wzorów pozwala na rozwijanie kreatywności oraz umiejętności kategoryzowania czy myślenia algorytmicznego. Jednym słowem same plusy.

Drugie z nowych zajęć to Eksperymenty przedszkolaka

Dzieci są urodzonymi odkrywcami. To ich sposób poznawania świata. Poprzez zdobywanie nowych doświadczeń nie tylko poszerzają swoją wiedzę, ale również świetnie się bawią.  My poprzez doświadczenia i eksperymenty pokazujemy im ciekawe zjawiska. Dlaczego woda w morzu jest słona, a po deszczu powstaje tęcza? Pytań dzieci jest mnóstwo ale my postaramy się na nie wszystkie odpowiedzieć. Eksperymenty przedszkolaka są dostosowywane do pór roku oraz programu dydaktycznego.