Zapraszamy dzieci na nowe zajęcia Español !, które będą wprowadzeniem w naukę tego ciekawego języka z odniesieniem do poznanych już elementów języka angielskiego.  Dzieci będą miały okazję po raz pierwszy usłyszeć jego melodyjne brzmienie poprzez piosenki i bajki i legendy. Dowiedzą się, gdzie na świecie mówi się po hiszpańsku i poznają elementy kultury Hiszpanii i Ameryki Południowej. Będą bawić się słowem i tworzyć słowne żarty. Zajęcia oparte będą na metodzie kreatywnej, dzięki której dzieci rozwijają twórcze myślenie i wyobraźnię.

Zajęcia poprowadzi pani Katarzyna Liskowec