...

Urodziny w Przedszkolu

Przedszkole niepubliczne na Ursynowie „Domek Elfów” organizuje urodziny dla swoich przedszkolaków.

Nasze przedszkolaki są cudownymi dziećmi. Dostarczają nam mnóstwa wzruszeń. Widzimy, jak dorastają, zawiązują pierwsze przyjaźnie. Wspólnie tworzymy wielką rodzinę, dlatego przykładamy ogromną wagę do celebracji urodzin naszych małych jubilatów.

Z rodzicami ustalamy datę urodzinowego przyjęcia i zapraszamy na nie dziecko i jego koleżanki i kolegów z grupy.

Chcemy, by jubilat czuł się wyjątkowo w tym dniu, więc zabawy i atrakcje są dostosowane do danego dziecka i jego grupy wiekowej.

Program imprezy w przedszkolu na Ursynowie obejmuje m.in.:


Copyright 2023 | Realizacja: cemit.pl

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.