...

Poznajemy znaki drogowe

Ostatnio Elfy nauczyły się znaczenia znaków drogowych. Dowiedziały się, dlaczego są tak ważne. Podczas budowy makiety a potem zabawy nią, poznały podstawowe zasady poruszania się na drodze. Rodzice, uważajcie. Teraz wozicie w swoich samochodach małych specjalistów od przepisów ruchu drogowego :)[Best_Wordpress_Gallery id=”265″ gal_title=”Ruch drogowy”]

Copyright 2023 | Realizacja: cemit.pl

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.