...

Palma Wielkanocna

14 marca  w przedszkolu odbyły się zajęcia  otwarte. Dzieci z grupy Elfów zaprosiły na nie swoich rodziców, by wspólnie z nimi wykonać palmę wielkanocną. Powędruje ona  na konkurs organizowany przez Muzeum Regionalne w Piasecznie. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród dla laureatów nastąpi podczas Kiermaszu Wielkanocnego (pl. Piłsudskiego) 9 kwietnia o godz. 14.00.

Jak co roku, wszystkie zgłoszone do konkursu palmy będzie można zakupić podczas Kiermaszu, na stoisku „Fundacji Pomóż Dorosnąć” z Piaseczna.  Dochód ze sprzedaży prac konkursowych przeznaczony zostanie na wsparcie działań Fundacji i pomoc jej podopiecznym.

My natomiast bardzo dziękujemy  Rodzicom naszych Elfów, ponieważ odwalili kawał dobrej roboty 😉

Nasza palma o dumnym wzroście 145cm, będzie godnie reprezentować przedszkole Domek Elfów.[Best_Wordpress_Gallery id=”339″ gal_title=”Palma wielkanocna 2018″]

Copyright 2023 | Realizacja: cemit.pl

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.