...

Malujemy gigantyczny obraz stopami

Widząc potrzebę zajęć z integracji sensorycznej postanowiliśmy zintensyfikować nasze działania w dziedzinie sensodydaktyki, podczas których będziemy ćwiczyć zmysły. Miniony tydzień minął nam na ćwiczeniach dotykowych.

Do stymulacji dotykowej wykorzystaliśmy przedmioty oraz rzeczy pozwalające na odczuwanie bodźców dotykowych, ich różnicowanie oraz uwrażliwienie zmysłu dotyku. Stymulacja dotykowa pomaga nawiązać kontakt z dzieckiem, pobudza go do aktywności. Ponadto wzbogaca doświadczenia w sferze dotykowej, niweluje lęk przed czymś nieznanym jak i zwiększa sprawność motoryczną rąk.

Najbardziej spektakularnym  ćwiczeniem był gigantyczny obraz namalowany stopami dzieci. Na wielkim arkuszu papieru narysowaliśmy kontury naszego dzieła. Zadaniem dzieci było pokolorowanie go farbami przy użyciu stóp. Tak jak przy poprzednich zajęciach sensodydaktycznych, kiedy brodziły w farbach i  galaretkach, tak i teraz ćwiczenie to sprawiło im wiele radości. Dreptanie w kleistych farbach a potem rozsmarowywanie ich stopami w granicach wyznaczonych przez narysowane linie wymagało skupienia oraz zachowania równowagi.[Best_Wordpress_Gallery id=”700″ gal_title=”Malujemy stopami 2018″]

Ciociu, możemy się pobrudzić, naprawdę? – pytały dzieci gdy dzisiaj zaprosiliśmy je do zabawy w babranie się w  galaretkach, farbach i hydrożelowych kulkach. Niektóre od razu rzuciły się w nasze kolorowe błotko, inne delikatnie paluszkiem sprawdzały co to. Nie ważne jak zaczynały. Ważne, że gdy kończyliśmy nasze zajęcia sensodydaktyczne, dzieci były „uchachane”, ubabrane i szczęśliwe.[Best_Wordpress_Gallery id=”694″ gal_title=”galaretka-2″]

Copyright 2023 | Realizacja: cemit.pl

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.