...

Układ słoneczny

Po wielkiej makiecie prehistorycznej robimy wielkie „HOP SIUP” i przenosimy się do przyszłości. Do czasów, kiedy na naszą planetę przylatują na wakacje ufoludki. Ponieważ mu ziemianie wybieramy się do nich z rewizytą musieliśmy stworzyć mapę układu słonecznego. Tak, Elfy już wiedzą jak wrócą na Ziemię 🙂 .[Best_Wordpress_Gallery id=”332″ gal_title=”UFO”]

Copyright 2023 | Realizacja: cemit.pl

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.