...

Malujemy gigantyczny obraz stopami

Widząc potrzebę zajęć z integracji sensorycznej postanowiliśmy zintensyfikować nasze działania w dziedzinie sensodydaktyki, podczas których będziemy ćwiczyć zmysły. Miniony tydzień minął nam na ćwiczeniach dotykowych.

Do stymulacji dotykowej wykorzystaliśmy przedmioty oraz rzeczy pozwalające na odczuwanie bodźców dotykowych, ich różnicowanie oraz uwrażliwienie zmysłu dotyku. Stymulacja dotykowa pomaga nawiązać kontakt z dzieckiem, pobudza go do aktywności. Ponadto wzbogaca doświadczenia w sferze dotykowej, niweluje lęk przed czymś nieznanym jak i zwiększa sprawność motoryczną rąk.

Najbardziej spektakularnym  ćwiczeniem był gigantyczny obraz namalowany stopami dzieci. Na wielkim arkuszu papieru narysowaliśmy kontury naszego dzieła. Zadaniem dzieci było pokolorowanie go farbami przy użyciu stóp. Tak jak przy poprzednich zajęciach sensodydaktycznych, kiedy brodziły w farbach i  galaretkach, tak i teraz ćwiczenie to sprawiło im wiele radości. Dreptanie w kleistych farbach a potem rozsmarowywanie ich stopami w granicach wyznaczonych przez narysowane linie wymagało skupienia oraz zachowania równowagi.[Best_Wordpress_Gallery id=”700″ gal_title=”Malujemy stopami 2018″]

Zaburzenia przetwarzania sensorycznego stają się coraz częściej diagnozowane wśród przedszkolaków. Mają one znaczący wpływ na sferę emocjonalną dziecka, jego motorykę i funkcje poznawcze. Zarówno percepcja wzrokowa, słuchowa, dotykowa, jak i sprawność motoryki dużej i małej powinny być od najmłodszych lat kompleksowo rozwijane, tak aby przeciwdziałać wszelkimi niepowodzeniom szkolnym.

W Domku Elfów prowadzimy zajęcia „Sensodydaktyki” podczas których Wychowawcy wykorzystują metody integracji sensorycznej w pracy z dziećmi. Sensodydaktyka, zgodnie ze współczesnymi potrzebami edukacyjnymi, bazuje na skutecznych i kreatywnych formach pracy, jakimi są: sensoplastyka, terapia motoryki ręki, teoria uczenia motorycznego oraz ćwiczenia praktyczne związane między innymi z ruchem kreatywnym.

Zaburzenia przetwarzania sensorycznego stają się coraz częściej diagnozowane wśród przedszkolaków. Mają one znaczący wpływ na sferę emocjonalną dziecka, jego motorykę i funkcje poznawcze. Zarówno percepcja wzrokowa, słuchowa, dotykowa, jak i sprawność motoryki dużej i małej powinny być od najmłodszych lat kompleksowo rozwijane, tak aby przeciwdziałać wszelkimi niepowodzeniom szkolnym.

W związku z powyższym, w ramach comiesięcznego harmonogramu została wprowadzona „Sensodydaktyka” – zajęcia, podczas których Wychowawcy będą wykorzystywać metody integracji sensorycznej w pracy z dziećmi. Zajęcia sensodydaktyczne, zgodnie ze współczesnymi potrzebami edukacyjnymi, bazują na skutecznych i kreatywnych formach pracy, jakimi są: sensoplastyka, terapia motoryki ręki, teoria uczenia motorycznego oraz ćwiczenia praktyczne związane między innymi z ruchem kreatywnym.
[Best_Wordpress_Gallery id=”653″ gal_title=”Sensodydaktyka”]

Copyright 2023 | Realizacja: cemit.pl

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.