...

Sadzimy hortensję Jasia.

Jaś od września stanie się pierwszoklasistą. Na pamiątkę jego edukacji w naszym przedszkolu, wraz  z rodzicami podarował nam kwiat hortensji. Wspólnie z dziećmi posadziliśmy ją na honorowym miejscu w naszym ogrodzie. Będzie nam zawsze przypominać Jasia, który stał się Janem….[Best_Wordpress_Gallery id=”235″ gal_title=”Sadzimy hortensję Jasia”]

Copyright 2023 | Realizacja: cemit.pl

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.