Badania ortoptyczne

Dbając o kompleksowy rozwój naszych podopiecznych zorganizowaliśmy w przedszkolu przesiewowe badanie wzroku. W tym celu nawiązaliśmy współpracę z  Centrum Terapii Widzenia i Rozwoju ORTICUS, które skierowało do nas  ortoptystę i pedagoga specjalnego Panią Annę Piłacik. Dzieci dzielnie zniosły badanie.

Czym jest diagnoza ortoptyczna?

Podczas badania ortoptycznego oceniane są następujące parametry wzrokowe: ostrość wzroku, stopień rozwoju widzenia obuocznego,  sprawność akomodacji i ruchów sakkadowych, ruchomość gałek ocznych, zakres konwergencji. Oceniana jest również równowaga mięśniowa, w tym występowanie heteroforii ( zez ukryty) oraz choroby zezowej. O ile jest wskazanie, badana jest również wada wzroku, dobierane szkła korekcyjne. U dzieci z trudnościami w nauce dodatkowo oceniany jest poziom rozwoju umiejętności czytania oraz podstawowe procesy sensoryczne. U dzieci z chorobą zezową wykonywana jest dokładna diagnostyka strabologiczna. Dzieci zezowe oraz z niedowidzeniem powinny być pod stałą kontrolą okulistyczną, w razie potrzeby zlecane są badania pogłębiające diagnostykę.[Best_Wordpress_Gallery id=”317″ gal_title=”Badania ortoptyczne”]

 

Copyright 2023 | Realizacja: cemit.pl