...

„Matematyka z patyczkami” – zajęcia z cyklu Dziecko w Świecie Montessori

Jak poprzez zabawę uczyć dziecko liczyć? My skorzystaliśmy ze szpatułek oraz wszelkiego rodzaju „przydasiów” czyli koralików, cekinów, pomponików itp. Dzieci poprzez samodzielne przygotowanie patyczków do odliczania oswajają się z pojęciem liczb. Uczą się łączenia nazwy z symbolem. Dla naszych Maluszków było to bardzo ciekawe doświadczenie. Elfy natomiast miały niezłą zabawę w tworzeniu swoich własnych patyczków do odliczania. Dla nich patyczki to już wyższa szkoła jazdy. One uczą się na nich dodawania i odejmowania.[Best_Wordpress_Gallery id=”671″ gal_title=”Patyczki montessori 03.06.2018″]

Copyright 2023 | Realizacja: cemit.pl

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.