...

Uczymy się zapinać

Dla nas dorosłych zapięcie guzika czy rozpięcie suwaka wydają się  błahą czynnością. Dla dzieci jest to jednak duży wysiłek. Do czasu oczywiście. Podczas ostatnich zajęć z cyklu „Dziecko w świecie Montessori” uczyliśmy dzieci zapinać guziki, zatrzaski, zamki błyskawiczne itp. Wszystko po to by udoskonalić ich umiejętność samodzielnego ubierania. Do nauki wykorzystaliśmy specjalne ramki ubraniowe. Są duże i wygodne. Dzieci były bardzo skupione na swojej pracy.[Best_Wordpress_Gallery id=”323″ gal_title=”Ramki ubraniowe”]

Copyright 2024 | Realizacja: cemit.pl

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.