...

Nauka gry na skrzypcach

„KIEDY NAUCZANIE STAJE SIĘ SZTUKĄ” – zajęcia z nauki gry na skrzypcach z Panią Patrycją Grecką.

Lekcje odbywają się raz w tygodniu po 30 minut. Jeden raz w miesiącu odbywa się wspólne muzykowanie w grupie.

Dzieci mają niewiarygodną zdolność uczenia się, szczególnie poprzez naśladowanie – dlatego Pani Patrycja dużo gra starając się być idealnym wzorem. Dzieci grają ze słuchu zanim poznają zapis nutowy. Liczy się nastawienie na znalezienie przyjemności muzykowania oraz skuteczne przygotowanie do koncertów. Zajęcia odbywają się w ciepłej, spokojnej aurze – akceptując tempo rozwoju każdego z osobna. Edukacja pozbawiona jest egzaminów – czysta przyjemność. Możliwa jest również gra skrzypka z akompaniamentem fortepianowym.

Zajęcia 1 raz w tygodniu przez 30 min. Skrzypce wypożycza Pani Patrycja.
Informacje organizacyjne pod adresem https://domekelfow.pl/piaseczno/#activities

Copyright 2023 | Realizacja: cemit.pl

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.