...

Mam pomysł / I’ve got an idea / Tengo una idea

Zajęcia kreatywne przeznaczone dla dzieci przedszkolnych. W trakcie zajęć dzieci tworzą głównie własne zabawki przy wykorzystaniu materiałów plastycznych i recyclingowych. Wykonane własnoręcznie zabawki służą do dalszej zabawy w domu, co istotnie wpływa na wzrost aktywności twórczej dzieci. Zajęcia zawierają elementy języka angielskiego lub hiszpańskiego odnoszącego się do pojęć plastycznych i wiedzy ogólnej o świecie. Osadzone są w kontekście kosmopolitycznego myślenia o świecie.

Podczas zajęć wykorzystywane są:

Zajęcia prowadzi Sylwia Zabor-Żakowska, która specjalizuje się w rozwijaniu potencjału twórczego dzieci.  Wykorzystuje w tym celu zarówno osiągnięcia współczesnej nauki z zakresu psychologii i aktywności twórczej, jak również tworzy i realizuje autorskie, innowacyjne metody. Od lat publikuje je na łamach Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych jako twórczą inspirację dla nauczycieli.

Przy wsparciu Gminy Piaseczno przygotowała publikację książkową „Poetry in Art.”, która zawiera zbiór wielu scenariuszy zajęć twórczych.  Ciekawostką jest fakt, iż ilustracje w tej książce są wykonane przez dzieci.

Myślenie i rozwijanie pomysłowości, kreatywności dzieci  jest osią, wokół której pani Sylwia buduje zajęcia edukacyjne dla dzieci  z obszaru językowego i artystycznego.  Wprowadzanie dzieci w świat twórczości za pomocą obrazu, słowa i dźwięku jest pasją Pani Sylwii, która prowadzi ją do kreowania wielu projektów twórczych.

Ukończyła Filologię Angielską, Studia Przyrodnicze, Studia z Psychologii i Wspierania Aktywności Twórczej oraz Malarstwo.  Wiedzę z zakresu rozwijania kreatywności podczas nauczania języka pogłębiała w Oxfordzie. Jej pasja, ciekawość świata  i chęć stałego rozwoju doprowadziła ją  do  opanowania języka hiszpańskiego, aby przekazywać ten coraz popularniejszy w świecie język najmłodszym. Jest malarką  oraz publikującą  i nagradzaną poetką. Jej  obrazy biorą udział w wystawach zbiorowych w Muzeum Regionalnym w Piasecznie.  Prowadzi Rzeżucha Studio w Jesówce.

Informacje organizacyjne pod adresem https://domekelfow.pl/piaseczno/#activities
[Best_Wordpress_Gallery id=”739″ gal_title=”Mam pomysł”]

Copyright 2023 | Realizacja: cemit.pl

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.