...

Wycieczka do Muzeum Ziemi w Warszawie

Lato to okres wypoczynku i wakacyjnych wypraw. Można by pomyśleć, muzeum ziemi w czasie wakacji? Czy to może być ciekawe? A jednak.  Muzeum na wakacje przygotowało nie tylko wystawy, ale przede wszystkim warsztaty kierowane do młodszych dzieci. Nasze przedszkolaki dowiedziały się dzisiaj, jakie skarby kryje ziemia. Podzieliliśmy się na dwie grupy aby każdy wyniósł jak największą porcję wiedzy z naszej wyprawy.

Obejrzeliśmy dziś wystawę Bursztyn Polska i Świat, na której można było zobaczyć bogactwo odmian bursztynu oraz niezwykły świat inkluzji. Następnie wystawę Meteoryty kamienie z nieba. Obejrzeliśmy również zbiór skamielin na wystawie Z przeszłości geologicznej Ziemi.

Ekspozycja Barwny świat minerałów, zaprezentowała nam wielobarwne okazy, pochodzące z różnych stron świata. Dzieci z zaciekawieniem obejrzały Wielkie ssaki z okresu plejstoceńskiego w tym nogę słonia leśnego, który został znaleziony na warszawskiej Woli.

Teraz kiedy wyjadą na wakacje w góry, nad morze czy nawet nad jezioro, będą wiedziały co nieco o „zamkniętych” w żywicy owadach. O skamieniałych fragmentach przyrody. Pewnie każdy kamień o dziwnym kształcie obejrzą dwa razy zanim zniknie pod ich stopami. W sierpniu z ciekawością obejrzą deszcz meteorytów. Spadające gwiazdy można obserwować w pogodne noce, szczególnie obficie między 12-14 sierpnia, kiedy jak co roku widoczny będzie rój Perseidów związanych z kometą Swifta-Tuttle’a.

To była bardzo ciekawa wycieczka. W drodze powrotnej dzieci przepełnione wiedzą zasnęły. Wracaliśmy w ciszy wspominając naszą wizytę w Muzeum Ziemi.[Best_Wordpress_Gallery id=”237″ gal_title=”Muzeum Ziemi”]

Copyright 2023 | Realizacja: cemit.pl

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.