...

Mały piłkarz

Zajęcia ruchowe z elementami piłki nożnej mają na celu oswajanie dzieci z piłką poprzez zabawy i ćwiczenia. Podczas zajęć dzieci zdobywają umiejętności ruchowe, które wspomagają nawyki potrzebne w grze w piłkę nożną.  Nabywają nawyk prawidłowej sylwetki i postawy ciała, ćwiczą pamięć, koncentrację uwagi, spostrzegawczość oraz nabywają umiejętność samokontroli.

Zajęcia prowadzi Marek Szymański, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego, kierunek – Wychowanie Fizyczne oraz      Absolwent  Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i Turystyki  im. H. Konopackiej w Pruszkowie kierunek  Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna. Jest trenerem  II klasy lekkiej atletyki, instruktorem pływania oraz  rekreacji snowboardu MEN. Sędzia klubowy komisji sędziowskiej PZS. Pracuje z dziećmi od 2007roku.

Pan Marek prowadzi również zajęcia korekcyjne w naszym przedszkolu.  Jest bardzo lubiany przez dzieci. Jego zajęcia to możliwość rozładowania niespożytej energii naszych wychowanków.

Informacje organizacyjne pod adresem https://domekelfow.pl/piaseczno/#activities

 

Copyright 2023 | Realizacja: cemit.pl

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.