...

Wycieczka do Muzeum Papiernictwa w Dawnej Królewskiej Fabryce Papieru w Konstancinie-Jeziornie

W Konstancinie-Jeziornej papier jest produkowany od 250 lat. Dawniej zakłady nosiły nazwę Królewskiej Fabryki Papieru i dostarczały swych wyrobów m.in. dla potrzeb kancelarii królewskiej, ozdabiając je specjalnym filigranem. Obecny właściciel kontynuuje tradycje papiernicze.

Podczas naszej wycieczki przewodnik przedstawił nam historię papierni w Konstancinie. Obejrzeliśmy makietę przedstawiającą teren zakładu, w którym potem zwiedzaliśmy muzeum i starą czerpalnię z 1894 roku. Wzięliśmy również udział w zajęciach praktycznych, podczas których każdy przedszkolak miał szansę osobiście wytworzyć dwa arkusze papieru czerpanego – jeden z płatkami kwiatów, a drugi barwiony ze znakiem wodnym. Wykonany papier dzieci otrzymały na pamiątkę.[Best_Wordpress_Gallery id=”276″ gal_title=”Stara papiernia”]

Copyright 2023 | Realizacja: cemit.pl

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.