...

„Gitara – instrument strunowy”– zajęcia z cyklu Dziecko w Świecie Muzyki

Dzisiaj poznaliśmy gitarę. Dzieci nauczyły się między innymi co to gryf, struny, pudło rezonansowe czyli jak jest zbudowana oraz jakie wydaje dźwięki. Dzieci miały możliwość zagrania własnej kompozycji.[Best_Wordpress_Gallery id=”275″ gal_title=”gitara”]

Copyright 2023 | Realizacja: cemit.pl

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.