...

Korektywa

Ćwiczenia gimnastyczne mające na celu zapobieganie powstawaniu wad. Gimnastyka korekcyjna odgrywa ważną rolę u dzieci w wieku przedszkolnym. Wówczas to zaczyna kształtować się postawa ciała, rozpoczyna się szybki rozwój cech motorycznych, kształtują pierwsze nawyki ruchowe. Podczas zajęć dzieci zdobywają umiejętności ruchowe, które wspomagają kształtowanie prawidłowej sylwetki i postawy ciała,  ćwiczą pamięć, koncentrację uwagi, spostrzegawczość oraz nabywają umiejętność samokontroli.

Rodzaje zabaw ruchowych:

-zabawy z elementami równowagi

-zabawy z elementami czworakowania

-zabawy z elementami wspinania się

-zabawy z elementami podskoku i skoku

-zabawy z elementami rzutu, celowania i toczenia

-zabawy orientacyjno – porządkowe

 

Cele:

Nauka umiejętności zachowania równowagi ciała.

Wzmacnianie grup mięśniowych odpowiedzialnych za prawidłową postawę (mięśni posturalnych, pasa barkowego, lędźwiowej części kręgosłupa, stóp, podudzia, pośladków).

Nauka rozciągania mięśni przykurczonych i ich uelastyczniania.

Nauka słuchania i rozumienia poleceń, wyrabianie orientacji w otoczeniu.

Rozwijanie koordynacji ruchowej.

Nauka poprawnego wykonywania podskoków, zeskoków oraz przeskoków.

Nauka poprawnego pokonywania przeszkód.

Zajęcia prowadzi Marek Szymański, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego, kierunek – Wychowanie Fizyczne oraz  Absolwent  Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i Turystyki  im. H. Konopackiej w Pruszkowie kierunek  Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna. Jest trenerem  II klasy lekkiej atletyki, instruktorem pływania oraz  rekreacji snowboardu MEN. Sędzia klubowy komisji sędziowskiej PZS. Pracuje z dziećmi od 2007roku.

Informacje organizacyjne pod adresem https://domekelfow.pl/piaseczno/#activities

 

Copyright 2023 | Realizacja: cemit.pl

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.