...

Uroczystość z okazji Dnia Mamy i Taty

Ach, cóż to był za dzień. Dzieci pięknie ubrane, już od rana nie mogły doczekać się przyjazdu rodziców. Mamusie i  Tatusiowie zjawili się punktualnie. Gromkimi brawami witali wchodzących na salę, przejętych artystów. Chociaż trema dokuczała, nikt nie dał tego po sobie poznać. Dzieci przygotowały piękne przedstawienia dla swoich rodziców. Uśmiechy mieszały się ze łzami w oczach. Widać było po twarzach Mam i Tatusiów jak pękają z dumy. Występy ich dzieci były dla nich ogromną niespodzianką. Tym razem wszystkich piosenek i wierszyków dzieci uczyły się bez ich pomocy. Recytowały je pięknie, bez zająknięcia.

Nasi wychowankowie stanęli na wysokości zadania a rodzice docenili ich piękne występy.[Best_Wordpress_Gallery id=”665″ gal_title=”Dzień mamy i taty 2018″]

Copyright 2023 | Realizacja: cemit.pl

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.