...

Andrzejki

W nocy z 29 na 30 listopada obchodzimy Andrzejki.  Nazwa święta pochodzi od imienia świętego Andrzeja. Andrzejki są wieczorem panieńskich wróżb, stanowią także symboliczne pożegnanie czasu zabaw przed Adwentem. Okazja ta w przeszłości wiązała się z wróżbami panien na wydaniu – miały one wskazać dziewczynie jej przyszłego męża. Analogiczną okazję dla kawalerów stanowiły Katarzynki, obchodzone w Wigilię świętej Katarzyny Aleksandryjskiej, w nocy z 24 na 25 listopada.

Do dnia dzisiejszego zachowało się wiele tradycyjnych zwyczajów andrzejkowych oraz przesądów związanych z tą okazją. Najpopularniejszym zwyczajem, który stał się swoistym symbolem Andrzejek praktykowanym do dziś, jest lanie wosku przez klucz na zimną wodę. Z kształtu powstałych w ten sposób figur przewiduje się najbliższą przyszłość. Inne tradycje andrzejkowe to także losowanie przedmiotów symbolizujących: staropanieństwo (kwiat), małżeństwo (obrączka) lub stan duchowny (różaniec) czy też wyścig butów do progu – czyje buty pierwsze dotrą od ściany do progu, ten pierwszy się ożeni lub wyjdzie za mąż.

I my pobawiliśmy się wspólnie z dziećmi w andrzejkowe wróżby. Śmiechu było co niemiara gdy odgadywaliśmy woskowe odlewy.

Każdy jednak otrzymał dobrą wróżbę.[Best_Wordpress_Gallery id=”931″ gal_title=”Andrzejki 2019″]

Copyright 2023 | Realizacja: cemit.pl

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.