...

Wycieczka do Centrum Kultury w Piasecznie

Piaseczno obchodzi w tym roku jubileusz 590-lecia nadania praw miejskich. Jest to okazja to poznania historii naszego miasta. W ramach edukacji regionalnej odwiedziliśmy z dziećmi Centrum Kultury w Piasecznie, gdzie wzięliśmy udział w warsztatach pt. „Piaseczyńskie legendy i opowieści”. Podczas spotkania dzieci  wysłuchały legendy o piaseczyńskim baranku, a także opowieści o wizycie posła tureckiego Numan Beja.[Best_Wordpress_Gallery id=”916″ gal_title=”Wycieczka październik 2019″]

Copyright 2023 | Realizacja: cemit.pl

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.