...

„RODZICE I DZIADKOWIE CZYTAJĄ DZIECIOM”

Nauczenie języka wymaga bezpośredniej obecności zaangażowanej osoby, która objaśnia świat, reaguje na dziecięce pytania i zachowania, zachęca dziecko do rozmowy. Dzieci uczą się języka, gdy wyraźnie słyszą poprawny język, gdy widzą dorosłego, który do nich mówi lub im czyta, gdy wielokrotnie słyszą te same zdania i teksty, gdy mają okazję do zadawania pytań i do mówienia. Dlatego telewizja i komputer nie są dobrymi nauczycielami języka.

Codzienne głośne czytanie przez dorosłego jest niezwykle skutecznym sposobem zbudowania bogatego zasobu słów, nauczenia – bez żadnych formalnych lekcji i ćwiczeń – poprawnej gramatyki i składni, a także doskonalenia mowy. Dziecku, któremu codziennie wyraźnie czytamy i dużo z nim rozmawiamy, nie będą potrzebni logopedzi i żmudne ćwiczenia wymowy. Czytanie dziecku to także najskuteczniejszy sposób wychowania człowieka z wyobraźnią, samodzielnie myślącego i mądrego, który będzie umiał sobie radzić ze zmianami w życiu.

Wychowany na codziennym czytaniu człowiek będzie także umiał postępować etycznie. Mądre książki przynoszą wzorce właściwych zachowań. Dzięki czytaniu i rozmowie o  problemach, które porusza książka, dzieci uczą się odróżniania dobra od zła, rozwija się ich wrażliwość moralna. Potrafią wówczas zastanowić się nad konsekwencjami własnych słów i czynów. Zatem codzienne lektury to znakomity sposób uczenia dzieci wartości moralnych, które pomogą im budować dobre relacje z ludźmi. Jest to szczególnie ważne w dzisiejszym świecie, zdominowanym przez agresywne wzorce masowej kultury i pogoń za pieniądzem. Wobec narastającej demoralizacji młodego pokolenia, nauczanie od najmłodszych lat wartości moralnych, takich jak szacunek, uczciwość, odpowiedzialność, odwaga, czy solidarność, powinno być sprawą priorytetową dla rodziców, społeczeństwa i państwa.

Zaszczepiona w dzieciństwie pasja do książek i czytania jest witaminą dla psychiki i umysłu dziecka, a jednocześnie chroni je przed uzależnieniem od mediów elektronicznych i fałszywych wartości masowej kultury.

Czytanie jest dziś ważniejsze niż było kiedykolwiek w przeszłości, gdyż tylko wyrobiony czytelnik jest w stanie radzić sobie w powodzi informacji i nadążyć za szybkim rozwojem wiedzy.
Tymczasem, jak na ironię, współczesne dzieci dorastają w ubogim językowo środowisku. Rodzice – z braku czasu oraz świadomości, że codzienny kontakt z dzieckiem, wypełniony rozmowami, wspólnymi zabawami i czytaniem, jest niezbędny dla jego pełnego rozwoju –  coraz mniej poświęcają dzieciom czasu, mało z nimi rozmawiają i mało im czytają. Zabawy z rówieśnikami na podwórku są coraz rzadsze, dziadkowie mają coraz mniejszy udział w wychowywaniu wnuków. Kontakt z żywym słowem wyparła telewizja, której narzędziem nie jest język, lecz obraz. W efekcie dzieci coraz gorzej znają język. Nie potrafią dobrze wymawiać słów, nie rozumieją najprostszych tekstów i poleceń. Są coraz gorzej przygotowane do wyzwań szkoły i życia.

Źródło: http://www.calapolskaczytadzieciom.pl

 

„Cała Polska czyta dzieciom”  to wspaniała akcja. W Domku Elfów codziennie czytamy dzieciom książki. W przedszkolu działa punkt Bookcrossing, w którym nasze przedszkolaki mogą bez formalności wypożyczać książki, a literaturę dziecięcą zalegającą na domowych półkach śmiało udostępnić innym, pozostawiając w wyznaczonym miejscu, tuż przy wejściu do przedszkola.

W dzisiejszych czasach, kiedy pędzimy przed siebie, zapominając o czytaniu powinniśmy zatrzymać się na chwilę i spędzić  ten czas z dziećmi.

Postanowiliśmy zorganizować serię spotkań „RODZICE I DZIADKOWIE CZYTAJĄ DZIECIOM”.
Serdecznie zapraszamy Rodziców oraz Babcie i Dziadków naszych przedszkolaków do Domku Elfów nie tylko po to, aby przyprowadzić i odebrać swoje pociechy, ale także po to,  aby poczytać im bajki.

Czas, kiedy gościmy przedszkolu osoby bliskie naszym przedszkolakom, są dla nich niezwykle ważne. Z doświadczenia wiemy, że są to chwile bardzo przez dzieci wyczekiwane.

W ramach spotkań mieliśmy przyjemność gościć rodziców dzieci z grupy Krasnali, którzy przeczytali im bajki. Po ich wysłuchaniu,  dzieci bawiły się w zabawy ruchowe, śpiewały piosenki i wykonywały pracę plastyczną tematycznie związaną z ich treścią.

Nasza akcja trwa nadal, zatem serdecznie zapraszamy chętne osoby o zgłaszanie się drogą mailową, lub bezpośrednio u Wychowawców grup.

Tymczasem gorąco dziękujemy Paniom Aleksandrze Wierzejskiej, Marzenie Płaskonce,  Katarzynie Ziółkowskiej oraz Panu Cezaremu Kiljańczykowi za wspólnie spędzony czas na czytaniu bajek.[Best_Wordpress_Gallery id=”839″ gal_title=”Rodzice czytają dzieciom”]

 

Copyright 2023 | Realizacja: cemit.pl

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.