...

Nasze małe baletnice

Z aparatem w ręku podpatrzyliśmy ostatnie zajęcia baletu. Cudownie było zobaczyć jak nasze baletnice pięknie ćwiczą. Z jakim skupieniem wykonują polecenia. Dziewczynki uwielbiają te zajęcia. Czekają, kiedy będą mogły założyć swoje puenty i sukienki. Kto wie, może ukrywa się tam przyszła Prima Balerina?[Best_Wordpress_Gallery id=”330″ gal_title=”balet 03.2018″]

Copyright 2023 | Realizacja: cemit.pl

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.