...

Jak ułatwić dziecku start w przedszkolu

Rodzina jest najważniejszym środowiskiem każdego dziecka, wywiera najsilniejszy wpływ na jego rozwój społeczny, jak również emocjonalny. To właśnie rodzina tworzy dziecku pierwszy obraz świata, przekazuje wartości moralne, uczy stosunku do ludzi, zwierząt jak również obowiązków. W rodzinie otrzymuje dziecko potężny zasób wiedzy i już od momentu narodzin kształtuje swoją osobowość. Rodzic musi mieć świadomość, że dziecko naśladuje postawy swojego otoczenia, a wzorce przekazywane przez rodziców powinny być właściwe ze społecznego punktu widzenia i nie utrudniać przystosowania się dziecka do nowego otoczenia z którym na co dzień będzie się stykać.

Moment pójścia dziecka do przedszkola jest wyjątkowo trudny, gdyż dziecko zostaje wprowadzone w zupełnie nowe i nieznane mu dotąd środowisko. To jak będzie wyglądał start naszego dziecka w przedszkolu w dużej mierze zależy od rodziców. Rodzice poprzez swoją postawę mogą ułatwić, bądź też utrudnić proces adaptacji.

Poniżej kilka praktycznych wskazówek, które z całą pewnością okażą się pomocne w stawianiu pierwszych kroków w przedszkolu:

Przygotowanie dziecka do pójścia do przedszkola:

 • organizujemy dziecku kontakty z rówieśnikami i innymi dziećmi;
 • logicznie tłumaczymy dziecku dlaczego pójdzie do przedszkolu i wskazujemy pozytywne aspekty nowej sytuacji;
 • opowiadamy o przedszkolu jako o miejscu w którym dziecko będzie czuło się dobrze, będzie miało towarzystwo rówieśników, ciekawe zabawy oraz opiekę życzliwego nauczyciela;
 • nie okazujemy dziecku własnych rozterek i lęków związanych z nową sytuacją;
 • pokazujemy dziecku przedszkole, zapoznajemy z budynkiem, nauczycielami i dziećmi;
 • przyzwyczajamy dziecko do samoobsługi, pozwalamy samodzielnie załatwiać potrzeby fizjologiczne, myć ręce, ubierać się;
 • staramy się odzwyczaić od smoczków, butelek i pampersów;
 • przyzwyczajamy dziecko do urozmaiconych potraw;
 • pozwalamy dziecku aktywnie uczestniczyć w przygotowaniach do przedszkola ( wspólne zakupy ), dajemy możliwość przyzwyczajenia się do tych rzeczy w domu, tak, aby były one łatwo rozpoznawalne w przedszkolu.

Już w przedszkolu:

 • w początkowym okresie odbieramy dziecko wcześniej tak, aby dziecko mogło stopniowo przyzwyczaić się do nowego otoczenie;
 • wprowadzamy w domach stały rytm dnia dostosowany do rozkładu dnia w przedszkolu;
 • pozwalamy dziecku zabrać do przedszkola coś z domu ( lalkę, misia )- dzięki temu dziecko poczuje, że ma ze sobą cząstkę domu;
 • stosujemy w przedszkolu krótkie pożegnania i nie przedłużamy ich, gdyż dziecko cierpi dłużej;
 • po pożegnaniu z dzieckiem nie wracamy do przedszkola i nie zaglądamy przez okno czy też drzwi, gdyż dziecko może to zauważyć i będzie wyczekiwało, że rodzic pojawi się tam ponownie;
 • wdrażamy dziecko do przestrzegania umów i zasad panujących w przedszkolu;
 • nigdy nie straszymy dziecka przedszkolem;
 • wyposażamy dziecko w wygodny strój do samodzielnego ubrania;
 • nigdy nie mówimy dziecku, że odbierzemy je wcześniej jeśli jest to niemożliwe, ponieważ będzie smutne, że nas nie ma;
 • oglądamy i cieszymy się wytworami dziecka, które powstały przedszkolu ( prace plastyczne );
 • słuchamy uważnie opowieści dziecka o tym co wydarzyło się w ciągu dnia;
 • chwalimy i doceniamy wszystkie postępy jakie poczyniło nasze dziecko.

Powyższe wskazówki ułatwią naszemu dziecku przekroczenie progu przedszkola i pozwolą, że poczuje się bezpieczne i szczęśliwe, a co za tym idzie będzie chętnie do niego uczęszczało.

mgr Sylwia Dziubińska

Copyright 2023 | Realizacja: cemit.pl

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.