...

Adaptacja dziecka do warunków życia w przedszkolu

Moment pójścia do przedszkola

jest przełomowym wydarzeniem w życiu każdego dziecka. Pierwsze 3 lata życia dziecka, spędzone w domu lub żłobku pozwoliły już na ukształtowanie w określony sposób sylwetki psychofizycznej oraz osobowości naszego dziecka. Ma już ono swoje przyzwyczajenia, ulubione zabawy, osoby z którymi najchętniej przebywa, ma też swoje antypatie. Nauczyciel w przedszkolu „otrzymuje” ukształtowaną w rodzinie jednostkę i jego najważniejszym zadaniem jest właściwie przyjąć i wprowadzić dziecko w nowe dla niego środowisko.

Adaptacja dziecka

przebiega bardzo indywidualnie. Niektóre dzieci są zaciekawione, inne są niespokojne i niepewne. Niektóre dzieci przystosowują się dość szybko, u innych okres aklimatyzacji trwa nieco dłużej.
Nasuwa się pytanie jak pomóc maluchom oraz ich rodzicom, aby przezwyciężyć trudności adaptacyjne. Najważniejsze jest tutaj, by nauczyciel zdobył ich zaufanie, by wszyscy wzajemnie się poznali. Służą temu, zajęcia adaptacyjne. Maluchy podczas tych zajęć poznają nowe miejsca, nauczycieli, nowe koleżanki i kolegów. Dorośli mają okazję do rozmowy z nauczycielami, dyrektorem, jak również mogą poznać atmosferę panującą w przedszkolu, zasady i zwyczaje, metody pracy. Zajęcia adaptacyjne stopniowo wprowadzają dziecko w „świat przedszkola”, ułatwiają pokonanie lęku i skracają okres adaptacji.
Niezmiernie istotną rolę w procesie adaptacji dziecka do przedszkola odgrywają rodzice. Jednym z najważniejszych zadań rodziców, którzy oddają dziecko do przedszkola jest otoczenie go w tych dniach jak największą troską i miłością. Malec musi mieć pewność, że rodzice nadal bardzo go kochają, a przedszkole nie jest za karę i że nie zostanie tam na zawsze.
Bardzo istotne jest, aby dziecko wiedziało dlaczego uczęszcza do przedszkola. Dlatego rodzice powinni prosto i logicznie wytłumaczyć dziecku, dlaczego chodzi do przedszkola oraz pokazać zalety tej nowej dla niego sytuacji. Właściwe jest nakreślenie obrazu w którym mama i tata muszą chodzić do pracy i w związku z tym przez większość dnia nie ma ich w domu, a wówczas, aby dziecko nie pozostawało samo w domu musi iść do przedszkola.
Ważne jest, aby rodzic przyprowadzający dziecko do przedszkola przekazał nauczycielowi jak najwięcej informacji dotyczących rozwoju dziecka, jego zachowań, upodobań, samodzielności. Uzyskanie takich informacji pozwala nauczycielowi właściwie zaopiekować się przedszkolakiem, a jemu ułatwi proces dostosowawczy.

Dobra współpraca rodzica z nauczycielem korzystnie wpływa na przystosowanie się malucha do warunków życia w przedszkolu, dzięki czemu przedszkole stopniowo staje się miejscem gdzie dziecko czuje się szczęśliwe, a nauczyciel przedszkola staje się osobą bliską i lubianą.

mgr Sylwia Dziubińska

Copyright 2023 | Realizacja: cemit.pl

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.