...

„Tutoring rówieśniczy w przedszkolu, czyli jak dziecko uczy drugie dziecko tego, co samo potrafi”.

W rodzinach, w których jest kilkoro dzieci, od niepamiętnych czasów starsze rodzeństwo uczy młodsze lub mniej sprawne. W przedszkolach i szkołach nie korzysta się jednak z tego potencjału. Dlaczego dorosły Nauczyciel wszystkiego musi nauczyć dzieci sam? Dzieci uczą się przez działanie, więc chcemy dać im przestrzeń do takich działań stosując między innymi metodę projektu oraz angażując chętne przedszkolaki we współpracę podczas niektórych codziennych aktywności. Poruszaliśmy już  ten temat na naszej stronie w artykule Mali pomocnicy czyli jak dzieci uczą dzieci.

W ramach projektu nauczyciele naszego przedszkola wzięli udział w szkoleniu „Tutoring rówieśniczy w przedszkolu, czyli jak dziecko uczy drugie dziecko tego, co samo potrafi”. Szkolenie poprowadziła Pani Aneta Babiuk-Massalska, psycholog w przedszkolach Domek Elfów w Warszawie i Piasecznie.

Polecamy również Rodzicom przydatne artykuły.

Polecana literatura:

Babiuk-Massalska A. (2015), Tutoring rówieśniczy w edukacji przedszkolnej

Schaffer R. (2005), Psychologia dziecka (Rozdział 7. „Dziecko jako praktykant”)

Gruszczyk-Kolczyńska E.(2012), Dlaczego warto i trzeba korzystać z małych pomocników…

Gruszczyk-Kolczyńska E. (2019), Wspomaganie rozwoju i wychowanie małych dzieci

Gruszczyk-Kolczyńska E. (2014), Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić…

Gruszczyk-Kolczyńska E. (2012), Dwulatki i trzylatki w przedszkolu i w domu…

Twardowski A., Możliwość wykorzystania tutoringu dziecięcego w edukacji dzieci…

Pawlak A., Tutoring dziecięcy

Copyright 2024 | Realizacja: cemit.pl

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.