...

Mali pomocnicy czyli jak dzieci uczą dzieci

Niedługo rozpoczyna się nowy rok szkolny. W Domku Elfów pojawią się nowi wychowankowie. Rodzice często obawiają się jak ich pociecha poradzi sobie w nowym miejscu. Czy zostanie zaakceptowane przez grupę? Pojawiają się dylematy, czy nie jest za mały. W grupie mogą być przecież dzieci starsze. Wszak nie każdy w styczniu się rodzi.

Kochani Rodzice,

Według Antoine de Saint-Exupéry

” Dorośli nigdy nie rozumieją niczego sami i dzieci są zmęczone wiecznym udzielaniem im wyjaśnień.”

Dzieci potrafią być wspaniałymi nauczycielami. Aby choć trochę Was uspokoić polecamy artykuł Anety Babiuk-Massalskiej na temat tego jak dziecko w wieku przedszkolnym pomaga opanować innemu dziecku to, co samo potrafi. Artykuł został opublikowany w czasopiśmie naukowym Studia z Teorii Wychowania Mali-Pomocnicy
Źródło

Copyright 2023 | Realizacja: cemit.pl

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.