Zajęcia dodatkowe

Zadaniem nas dorosłych jest otwieranie dzieciom drzwi do świata, w którym odnajdą swoją ścieżkę zainteresowań, rozwoju zdolności twórczych i osobowości. W Domku Elfów każde dziecko ma szansę spróbować swych sił w wielu dziedzinach. Przekonać się jak to jest być karateką, baletnicą, piłkarzem czy też artystą. W naszej ofercie znajduje się wiele zajęć dodatkowych, które rozwijają w dzieciach ich pierwsze pasje.

Balet

Zajęcia baletu zawierają w sobie elementy gimnastyki rozciągającej, ćwiczeń ogólnorozwojowych poprawiających sprawność fizyczną, kształtujących prawidłową postawę ciała oraz koordynację ruchową. Dzieci ucząc się prostych elementów tanecznych i łącząc je w układy, poznają podstawy tańca klasycznego.

Zajęcia baletu prowadzi Patrycja Milaniuk, absolwentka Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Romana Turczynowicza w Warszawie. Finalistka Konkursu Tańca Klasycznego im. Wojciecha Wiesiołowskiego w Gdańsku a także laureatka I miejsca w Konkursie Tańca Klasycznego w Caen we Francji.

Występowała na deskach Opery Śląskiej w Bytomiu, a także Teatru Wielkiego w Warszawie. Pracowała w Państwowym Zespole Pieśni i Tańca “Mazowsze” a od 7 lat związana jest z Reprezentacyjnym Zespołem Artystycznym Wojska Polskiego.

Ceramika

Zajęcia ceramiki prowadzi Marta Baranowska, która od kilku lat prowadzi Pracownię GAGA w Zalesiu Dolnym. Pani Marta jest osobą otwartą, komunikatywną i przede wszystkim kreatywną. Te właśnie cechy wykorzystuje w pracy z dziećmi. Na zajęciach ceramicznych rozwija zdolności manualne, poprawia motorykę małą i rozbudza wrażliwość i wyobraźnię przestrzenną przedszkolaków.

Podczas jej zajęć dzieci kształtują swoją wyobraźnię i zdolności manualne. Uczą się pracy w grupie. Rozwijają cierpliwość i skupienie. Własnoręcznie wykonują gliniane miseczki, koszyczki, ozdoby, zwierzątka, postacie z bajek i co tylko wyobraźnia podpowie. Pani Marta wykorzystuje najróżniejsze techniki pracy z gliną, od lepienia przez szablony, formy, na odciskaniu roślin nie kończąc. Dzieci zabierają do domu prawdziwe cuda. Wypalone w profesjonalnym piecu, pomalowane specjalnymi farbami szkliwowymi.

Legorobotyka

Kto nie lubi klocków LEGO. Te zajęcia są znakomitym połączeniem wiedzy z zabawą. Dzięki edukacyjnym klockom, dzieci rozwijają umiejętności manualne a także inteligencję wizualno – przestrzenną poprzez myślenie obrazami czy też poprzez rozwijanie swojej wyobraźni.

Celem zajęć jest:

 • pobudzanie dziecięcej kreatywności,
 • rozwijanie zdolności inżynierskich,
 • rozwijanie umiejętności pracy w grupie oraz twórczego rozwiązywania problemów,
 • nauka podstaw logiki, mechaniki, fizyki, matematyki, a także podstaw programowania.

Zajęcia prowadzi Pani Natalia Świderska.Jest absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Pasjonuje Ją psychologia, a w centrum zainteresowania jest dziecko - jego możliwości i rozwój. Kontakt z dziećmi sprawia, że postrzega świat zawsze w lepszej perspektywie i taki też pragnie pokazywać najmłodszym. Uwielbia spontaniczność przedszkolaków oraz radość płynącą z poznawana przez nie świata. Uważa, że dzieci uczą się najefektywniej przez aktywności, które angażują ich ciekawość oraz kreatywność. Świat klocków Lego właśnie taki jest. Zajęcia legorobotyczne, które Pani Natalia prowadzi w naszym przedszkolu, rozwijają sprawność manualną, myślenie przestrzenne oraz logiczne. Pomagają dzieciom zapoznać się z podstawowymi zagadnieniami wiedzy ogólnej o świecie czy przyrodzie. Zajęcia bazują na ponad 2.500 tys. instrukcji, które pozwalają dzieciom koncentrować się na wyznaczonym celu.

Podczas zajęć dzieci poznają temat danej konstrukcji lub maszyny oraz jej funkcjonalność. Przy pomocy zestawów klocków, dzieci wspólnie budują daną konstrukcję lub maszynę, pomagają im w tym kolorowe karty pracy. Instrukcje mają na celu pobudzać uczestników do samodzielnego myślenia. Po zbudowaniu modelu, dzieci bawią się i wykonują ćwiczenia edukacyjne w oparciu o stworzone konstrukcje.

Funny Judo

Funny Judo jest sportem dedykowanym dla dzieci już od 4 roku życia. Wysiłek ukierunkowany jest na maksymalne podniesienie sprawności podopiecznych. Do elementów składających się na naukę Funny Judo można zaliczyć: gry i zabawy ruchowe, naukę bezpiecznego upadania, elementy gimnastyki, akrobatyki i gimnastyki korekcyjnej, ćwiczenia z wykorzystaniem miękkich materacy i piłek. Wraz z nauką i ćwiczeniem prawidłowego padania, co jest charakterystyczne dla judo, dzieci zdobywają umiejętności, dzięki którym mogą zapobiec ewentualnym urazom przy upadku z roweru, na rolkach, na nartach w trakcie różnych gier i zabaw. W pierwszym okresie pracy z dziećmi w wieku 4-8 lat, nacisk położony jest na rozwój podstawowych ćwiczeń motorycznych takich jak: skoki przeskakiwanie, pełzanie, wspinanie, poruszanie się wokół własnej osi, przewroty i poznawanie łatwiejszych elementów gimnastycznych.

Najważniejszymi cechami zajęć JUDO są:
 • Ogólnorozwojowość Różnorodne ćwiczenia oparte głównie na zabawach w równym stopniu angażują wszystkie części ciała i grupy mięśniowe, tak iż są doskonałą formą wspomagającą prawidłowy rozwój.
 • Dostępność Uczestniczyć mogą w nich wszystkie dzieci nie zależnie od płci, wzrostu, wagi, poziomu sprawności, o każdej porze roku i w każdą pogodę.
 • Bezpieczeństwo Odbywają się na przystosowanych salach z zamortyzowanym podłożem, bez obuwia i innych twardych elementów ubioru czy wyposażenia. Dzieci uczone są kontroli nad własnym ciałem, bezpiecznego poruszania się, upadania i kontaktu z partnerem
 • Wszechstronność Wykorzystywane są naturalne formy ruchu, ćwiczenia w podgrupach i z partnerem, tak iż dziecko przygotowane jest do podjęcia każdej formy aktywności fizycznej w przyszłości.
 • Prospołeczność Zajęcia w grupach w oparciu o tradycyjny japoński model JUDO, uczą dyscypliny, higieny, tolerancji, zdrowej konkurencji, właściwego kibicowania, dbałości o bezpieczeństwo współćwiczących, poszanowania dla autorytetu Trenera – Wychowawcy. Rozwijają kreatywność i poczucie własnej wartości. Zajęcia prowadzone są w sposób przyjemny dla wszystkich uczestników, pozostawiają miłe wrażenie i pozytywny stosunek do jakiejkolwiek podejmowanej w przyszłości aktywności fizycznej!

Taniec

Nauka tańca pozwoli dzieciom na opanowanie technicznych i artystycznych tajników poznawanych tańców. Zajęcia odbywające się w systematyczny sposób mają na celu - oprócz nauki tańca - pozytywne ukierunkowanie nadmiaru energii, poprawienie procesów przyswajania wiedzy, wyrabiania umiejętność koncentracji uwagi, wewnętrznej dyscypliny, współpracy i poczucia estetyki. Zabawy, którymi przeplatane są zajęcia mają na celu rozwijanie myślenia, usprawniają koordynację ruchową, refleks, oraz motywują do pozytywnej rywalizacji.

Zajęcia prowadzi Marcin Sochacki, dyplomowany instruktor fitness i tańca. Założyciel szkoły tańca „MOVE”. Jego warsztaty taneczne odbywają się zgodnie z opracowanym Programem Edukacji Tanecznej "Wychowanie Poprzez Taniec" w oparciu o zalecenia Światowej Organizacji Tańca oraz autorskie choreografie taneczne do bieżących hitów.

Pana Marcina mieliśmy okazję poznać podczas ostatniego pikniku w naszym przedszkolu. To on poderwał wówczas do tańca dzieci i rodziców.

Sport - Drużyna Kangura

Już od września dołączą do nas trenerzy z Przedszkoliada.pl, którzy prowadzą ogólnopolski program rozrywki ruchowej „Drużyna Kangura”. Program zajęć „Drużyna Kangura” jest formą zachęcenia dzieci do podejmowania aktywności fizycznej opartej na ćwiczeniach z piłkami. Jest on odpowiedzią na potrzebę realizacji zainteresowań ruchowych przedszkolaków oraz ich rodziców, chcących zapewnić swoim dzieciom jak najlepsze warunki do rozwoju fizycznego i motorycznego. Zajęcia są prowadzone przez cały rok przedszkolny, a więc zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia dotyczącymi systematyczności wysiłku fizycznego. Spełniony jest też drugi warunek ŚOZ, mianowicie każde zajęcia trwają na tyle długo, aby utrwaliły się korzystne efekty zdrowotne ruchu. Tym samym Przedszkoliada.pl wyrabia u dzieci potrzebę regularnej aktywności fizycznej.

Program zajęć jest logicznie ułożony - od zajęć najprostszych do coraz bardziej złożonych. W rezultacie prowadzonych zajęć uzupełnionych o ich oprawę oraz pozostałe elementy systemu rozrywki ruchowej Przedszkoliada.pl uzyskujemy unikatowy w skali światowej projekt kreujący kulturę fizyczną wśród przedszkolaków. Uczestnicy systemu Przedszkoliada.pl są nazywani „Aktywnymi Przedszkolakami”.

Głównym celem programu „Drużyna Kangura” jest kształtowanie u przedszkolaków zainteresowania ruchem i kulturą fizyczną, zaspokojenie potrzeby spontanicznej aktywności fizycznej, a także przygotowanie do podejmowania regularnego podejmowania ruchu teraz i w późniejszych latach. Sprzyja to ogólnemu rozwojowi dzieci, co przydaje się w codziennym życiu teraz i w przyszłości, ale także przy ewentualnym uprawianiu sportu w późniejszym wieku. Taka forma działania jest także mentalnym przygotowaniem dziecka do aktywności fizycznej i działania w grupie.

CELEM PROWADZONYCH ZAJĘĆ JEST:

 • polepszenie ogólnego stanu zdrowia,
 • uświadomienie korzyści wynikających z aktywności fizycznej,
 • ukulturalnianie fizyczne dziecka
 • zapewnienie harmonijnego rozwoju fizycznego dziecka,
 • przygotowanie mentalne do współpracy w grupie, zdrowej rywalizacji, umiejętności, pogodzenia się z przegraną oraz szacunku do przeciwnika,
 • popularyzacja aktywności fizycznej u przedszkolaków poprzez zabawę i ćwiczenia.

W pierwszym semestrze zajęć „Drużyna Kangura” najważniejszym zadaniem jest zachęcenie i zainteresowanie przedszkolaków ukierunkowaną aktywnością fizyczną poprzez zabawy z piłkami.

Kontynuacja zajęć w drugim semestrze służyć ma utrzymanie ciągłości aktywności fizycznej dzieci i dalszemu rozwijaniu ich umiejętności.

Korzystając z szerokiego wachlarza form i treści dążymy do osiągnięcia celu nadrzędnego, jakim jest ukształtowana potrzeba podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci. Dzięki temu możliwy jest rozwój konkretnych umiejętności z zakresu wszystkich gier zespołowych. Takie celowe działania sprzyjają zarówno wyposażeniu przedszkolaka w potrzebne umiejętności i służą ogólnemu rozwojowi zdolności motorycznych. W efekcie dzieci mają samoświadomość celowości ćwiczeń i wszechstronnie się rozwijają.

CELE SZCZEGÓŁOWE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA:

 • dostrzeganie wpływu grupy na jednostkę,
 • wyposażenie przedszkolaków w podstawowe umiejętności z zakresu kultury fizycznej,
 • radzenie sobie z konfliktami,
 • uświadomienie dzieciom ich możliwości,
 • znajomość różnych rodzajów ćwiczeń, gier i zabaw,
 • kształtowanie umiejętności wykonywania podstawowych ćwiczeń z zakresu aktywności fizycznej,
 • rozwijanie naturalnych umiejętności dziecka,
 • motywowanie do pracy i osiągania lepszych wyników,
 • nauka pokonywania zmęczenia i słabości,
 • prezentacja dyscyplin sportów zespołowych z piłkami; piłki nożnej, koszykówki, piłki ręcznej, siatkówki
 • określenie kierunku dalszego rozwoju fizycznego dzieci poprzez ich aktywność fizyczną,
 • wszechstronne rozwijanie osobowości,
 • rozwijanie tolerancji wobec innych osób,
 • wdrażanie zasad zdrowej sportowej rywalizacji i zachowań fair play,
 • poszanowanie cudzego mienia.

„AKTYWNY PRZEDSZKOLAK”:

 • wie, jaki wpływ na jego organizm ma ruch.
 • wie, ile czasu potrzeba, by stać się sprawnym.
 • potrafi sprawić, aby ćwiczenia stały się nawykiem.
 • zna różnego rodzaju ćwiczenia z piłkami.
 • zna różne formy gier i zabaw grupowych.
 • posiada umiejętność czucia położenia i ruchów ciała w przestrzeni oraz względem ruchomego przyboru.
 • zna zasady higienicznego postępowania w odniesieniu do otoczenia.
 • wie jak bezpiecznie zachować się w czasie zajęć ruchowych.
 • rozumie, na czym polega dobre komunikowanie się i współpraca z innymi.
 • rozróżnia piłki względem dyscypliny sportu z zakresu dyscyplin składających się na program zajęć.
 • wie gdzie mieszka Kangur, jakie jest jego środowisko i jak się porusza.