Przyroda

Przedszkole Domek Elfów mieści się wśród starego lasu, który przeplatają domy i wille. Przyroda i cywilizacja uzupełniają się tutaj wzajemnie. Mieszkańcy oraz odwiedzający mogą podziwiać piękny krajobraz kulturowy.

Na terenie Zalesia występuje cenny drzewostan w postaci mazowieckiej odmiany grądu, reprezentowanego przez drzewostany dębowo – grabowe z udziałem lipy i klonu. Są to cieniste lasy z bogatym runem i rozwiniętą dolną warstwą krzewów. Na terenach piasków wydmowych w okolicach chętnie odwiedzanych przez mieszkańców Górek Szymona występują najczęściej sosny pospolite oraz charakterystyczne sosny karłowate.

Dzięki tak pięknemu usytuowaniu nasze przedszkolaki mają codzienny kontakt z przyrodą niejednokrotnie spędzając praktycznie cały dzień na świeżym powietrzu.