Kadra

Nasza kadra dobierana jest z najwyższą starannością. Jest to zespół pełnych pasji, zaangażowanych i wykształconych nauczycieli, specjalistów i instruktorów. To profesjonaliści w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Stefania Moskalik

Dyrektor, pedagog
Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego na kierunku Pedagogika: Kształcenie Wczesnoszkolne z Wychowaniem Przedszkolnym. Ukończyła kurs Zarządzania Oświatą. Już w trakcie studiów pasjonowała się tematyką wiążącą się z diagnozowaniem oraz stymulowaniem rozwoju zdolności u dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym. Swoje zainteresowania przełożyła na pracę z dziećmi w przedszkolach zarówno publicznych i niepublicznych. Posiada szerokie zdolności organizatorskie, jest sumienna i systematyczna w swoich działaniach.  W 2018 roku  ukończyła szkolenie I-go stopnia na terapeutę integracji sensorycznej organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej w Warszawie.

Teresa Syguła

Dyrektor, pedagog
Swoją przygodę z oświatą rozpoczęła od czteroletniego Studium Wychowania Przedszkolnego. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Edukacja Wczesnoszkolna oraz dwuletnich studiów podyplomowych na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego: „Wspomaganie Dzieci z Problemami Rozwojowymi”, które dały między innymi uprawnienia do zakładania przedszkoli i placówek integracyjnych. Nabierała doświadczeń pracując z dziećmi w szkołach publicznych i niepublicznych oraz placówkach terapeutycznych. Przez pięć lat była dyrektorem jednej z najlepszych szkół w Warszawie: Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 47 im. Roberta Schumana Fundacji Primus. Podnosząc swoje kwalifikacje ukończyła roczny kurs z zakresu terapii pedagogicznej. Miała możliwość przyjrzenia się z bliska pracy kolegów (od przedszkola po Uniwersytet) w Anglii, Finlandii, Estonii i Francji. Przeprowadziła przez pierwszy etap nauczania wiele pokoleń małych uczniów nie tylko ucząc ich pisania i czytania, ale rozbudzając w nich poczucie własnej wartości i wyjątkowości. Prowadzenie przedszkoli niepublicznych w wymiarze osobistym jest zwieńczeniem Jej wieloletniego doświadczenia zawodowego.

Anna Korbecka

Wicedyrektor, opiekunka dziecięca
Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na kierunku: Zarządzanie i marketing. Ukończyła kurs na Opiekuna Dziecięcego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z najmłodszymi dziećmi. Jest osobą energiczną, otwartą i pełną zapału, a praca z dziećmi to dla Niej niekończące się źródło radości i satysfakcji. Poprzez serdeczność i szczery uśmiech potrafi każdemu dziecku zapewnić poczucie akceptacji i bezpieczeństwa. Za okazywane uczucia dostaje od dzieci mnóstwo ufności, uśmiechu, ciepła oraz energii i dlatego nie wyobraża sobie innej pracy. Najpiękniejszy jest dla Niej widok szczęśliwego malucha, który z dnia na dzień robi wspaniałe postępy i wyrasta powoli na dumnego Przedszkolaka.

Zuzanna Bitowska

Nauczyciel wychowania przedszkolnego
Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku: Pedagogika – Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje, wzbogaca wiedzę i umiejętności. Z chęcią uczestniczy w różnego rodzaju kursach, warsztatach i szkoleniach, podczas których zdobywa praktyczne umiejętności z zakresu: technik plastycznych, muzyczno-tanecznych, zajęć ruchowych, językowych, logopedycznych i innych. Z przyjemnością podejmuje próby prowadzenia zajęć według nowoczesnych metod i technik, dzięki którym chce rozwijać u dzieci ich potencjał twórczy, samodzielność, dużą i małą motorykę, kształtować wrażliwość emocjonalną, ciekawość świata i kompetencje społeczne.

Katarzyna Stelmach

Nauczyciel wychowania przedszkolnego
Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Prawo i Administracja oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunku Pedagogika Specjalna, specjalizacja – Wczesne Wspomaganie Rozwoju. Pani Katarzyna jest osobą ciepłą, opanowaną, zaangażowaną w swoją pracę. Zainteresowania Pani Kasi ukierunkowane się na rozwijanie gotowości szkolnej oraz ADHD. Podczas pracy z dziećmi wykorzystuje szereg metod, zapewniając tym samym dzieciom osiąganie systematycznych postępów i sukcesów. Wie co robić, aby Jej wychowankowie poradzili sobie z trudnościami, stwarzając wszystkim możliwość „dobrego startu”. Prywatnie jest mamą dwójki wspaniałych nastolatków Madzi oraz Pawła.

Agnieszka Styś

Nauczyciel wychowania przedszkolnego
Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP Wszechnica Polska w Warszawie na kierunku: Pedagogika. Ponadto ukończyła studia podyplomowe z zakresu Pedagogiki Przedszkolnej oraz kurs logopedyczny. W swojej codziennej pracy wprowadza ciepłą i rodzinną atmosferę, tak aby dzieci czuły się swobodnie, a poprzez zabawę mogły pogłębiać swoją wiedzę i zdobywać nowe umiejętności. Stosuje urozmaicone metody i formy pracy z dziećmi, ponieważ każda z nich wnosi coś nowego i pozwala w ciekawy sposób odkrywać świat. W szczególności dba o rozwój zdolności plastycznych u swoich podopiecznych, co wiąże się bezpośrednio z Jej pasją.

Natalia Michaluk

Nauczyciel wychowania przedszkolnego
Absolwentka WSGE (specjalizacja: Pedagogika przedszkolna - wczesnoszkolna) i Akademii Pedagogiki Specjalnej (specjalizacja: Pedagogika specjalna - terapia pedagogiczna). To osoba odpowiedzialna i kreatywna. W swojej pracy wykorzystuje elementy wielu metod nauczania, aby zapewnić dzieciom właściwy rozwój i dobrą zabawę. Praca nauczyciela to dla Niej nie tylko zawód, ale przede wszystkim pasja.

Maria Sulich

Pomoc nauczyciela
Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku Pedagogika o profilu praktycznym, specjalizacja opiekuńczo-wychowawcza. Aktualnie studiuje Pedagogikę Specjalną, specjalizacja: surdopedagogika z terapią pedagogiczną. Pani Maria jest osobą odpowiedzialną i uśmiechniętą. Jej pasją są podróże.

Sylwia Cacek

Pomoc nauczyciela
Uwielbia dzieci i ma z nimi świetny kontakt. Swoim wychowankom oferuje spokój i bezpieczeństwo. Jej atutami są, podzielna uwaga, otwartość, ciepło, zaangażowanie i cierpliwość. Nie brakuje jej kreatywności. Jest osobą odpowiedzialną, rzetelnie podchodzącą do swoich obowiązków. Jest empatyczna oraz rozumiejąca potrzeby najmłodszych.

Halina Adamczyk

Opiekunka dziecięca
Jest pełną wyrozumiałości, odpowiedzialną opiekunką, który szybko nawiązuje dobry kontakt z dzieckiem. Ponadto jest dyplomowanym opiekunem medycznym co daje dodatkowe poczucie bezpieczeństwa. Praca z dziećmi to nieustanne wyzwanie. Pani Halina szczególną uwagę poświęca zabawom adekwatnym do wieku, mającym rozbudzić ich ciekawość oraz rozwijać wyobraźnię. Uśmiech dziecka to najlepsza nagroda za codzienny wysiłek wkładany w pracę z maluszkami. Prywatnie mama dwóch synów Norberta i Adasia.

Agnieszka Polik

Opiekunka dziecięca
Studentka fizjoterapii w Wyższej Szkole Fizjoterapii. Charakteryzuje ją energiczność, ciepło i wrażliwość na sprawy małego człowieka. Tak samo jak pracę z dziećmi uwielbia taniec, w szczególności irlandzki, który trenuje już od ponad 15 lat. Zdobyła w międzynarodowych zawodach vice-mistrzostwo Europy już trzykrotnie. Do Jej sukcesów zaliczają się także lokalne mistrzostwa m.in. w Mediolanie, Wiedniu oraz w Polsce. Jest osobą wytrwałą w dążeniu do celu, kochającą muzykę i taniec, dlatego bardzo często wykorzystuje jego elementy podczas pracy z dziećmi. Nasze Maluszki doceniają jej łagodne usposobienie odwdzięczając się ogromną ilością przytulasków.

Krystyna Dzwonkowska

Kucharz, pracownik gospodarczy
Osoba, dzięki której przedszkole pod względem gospodarczym funkcjonuje na wysokim poziomie. Pani Krysia przygotowując posiłki dla dzieci, wie jak zrobić to w taki sposób, aby nasze przedszkolaki zajadały się nawet brukselką i szpinakiem z uśmiechem na twarzy. W razie potrzeby służy pomocą Wychowawcom grup w opiece nad dziećmi. Jest osobą ciepłą, cierpliwą i pogodną.

Monika Ruta

Woźna (pomoc przedszkolna)
Mama dorosłych już dzieci. W Domku Elfów dba o czystość, wprowadza ciepłą, domową, rodzinną atmosferę. Jest osobą zawsze pogodną, uśmiechniętą i życzliwą. Razem z Ciocią Krysią potrafi zadbać o wyjątkową atmosferę w Domku Elfów.

Bernadeta Szyszkowska

Rękodzieło, koordynator ds. social media
To freelancerka, która po 20 latach pracy w korporacji oddaje się pracy z dziećmi i dla dzieci. Prowadzi pracownię Szyszka Dziergajka, w której tworzy nowe i odrestaurowuje stare zabawki i dekoracje dla dzieci. Swoją pasję do tworzenia, przekazuje dzieciom podczas warsztatów rękodzieła. Jej zajęcia są uwielbiane przez dzieci. A ona - jak mówi o sobie - choć nie ma wykształcenia pedagogicznego wykorzystuje w kontakcie z nimi swoje matczyne doświadczenie i podejście. Pani Bernadeta wspomaga działania przedszkola w zakresie marketingu oraz social media. Z głową pełną pomysłów napędza przedszkole i puszcza w świat naszą pozytywną energię i pasję z jaką otaczamy opieką dzieci.

Jolanta Szelągowska - Bator

Język angielski
Jest magistrem filologii włoskiej Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowych studiów na wydziale Nauczycielskiego Kolegium Języka Angielskiego UW. Zajmuje się efektywnym nauczaniem języków obcych od 18 lat, z ukierunkowaniem na dzieci w wieku przedszkolnym. W roku 2008 została współautorką podręcznika metodycznego dla nauczycieli języka angielskiego. Specjalizuje się również w przygotowaniu nauczycieli przedszkolnych do nauczania języków obcych. Jej hobby są podróże, poznawanie nowych kultur, socjologia, psychologia społeczna oraz pogłębianie wiedzy odnośnie efektywnego nauczania. Jej autorski program nauczania dzieci opracowany został przy wykorzystaniu najnowszych publikacji wydawnictw w taki sposób, aby zapewnić im naukę pełną zabawy, radości i różnorakiej aktywności. Młodsze dzieci mają zapewnioną kontynuację w latach następnych, a starsze realizują program z jednoczesnym ukierunkowaniem na szkołę podstawową. Zajęcia są ciekawe, różnorodne, dostosowane do zainteresowań dzieci. Nieodłącznym ich elementem jest muzyka, mini dialogi z pacynką / koleżanką / kolegą oraz różne formy zabaw ruchowych. "MYŚLĄ,  ŻE SIĘ BAWIĄ - MY WIEMY,  ŻE SIĘ UCZĄ" - to motto jest zawsze obecne podczas jej zajęć.

Małgorzata Batory – Dominiak

Terapeuta integracji sensorycznej
Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunku – pedagogika terapeutyczna. Terapią dzieci zajmuje się od 2008 roku. Swoje serce włożyła w pracę z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi (m.in. autyzm, zespół Aspergera, zespół Downa, zespół Patau, zespół Edwardsa, zespół łamliwego chromosomu X) oraz terminalnie chorymi. Specjalizuje się w terapii integracji sensorycznej (posiada uprawnienia do diagnozowania i prowadzenia terapii wydane przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej) oraz terapii ręki (Szkoła Terapii Ręki Agnieszki Rosy). W pracy terapeutycznej wykorzystuje różne formy terapii i wspomagania rozwoju dziecka (m.in. arteterapia, pedagogika Marii Montessori, metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sheroborne). Stale poszerza wiedzę uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach z zakresu integracji sensorycznej i rehabilitacji. Prywatnie mama Ignasia i Michalinki. Z pasji – twórca własnoręcznie zrobionych zabawek i pomocy terapeutycznych. Z zamiłowania – władca wioseł i kapoka.

Joanna Dużyńska

Logopeda
Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku filologii polskiej ze specjalnością logopedyczną i nauczycielską. Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie gdzie uzyskała tytuł magistra na kierunki filologii polskiej. Ukończyła również studia podyplomowe z edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Obecnie studiuje również neurologopedię profilowaną w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie. Brała udział w licznych projektach i szkoleniach, m.in z logorytmiki, z diagnozy i terapii osób z uszkodzonym narządem słuchu, z pedagogiki zabawy czy diagnozy dzieci z opóźnionym rozwojem mowy. Prowadzi zajęcia logopedyczne z dziećmi przedszkolnymi. Na co dzień jestem mamą dwóch małych dziewczynek.

Aneta Babiuk-Massalska

Psycholog
Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Liczne dodatkowe kursy rozwijające, w tym Studium Pomocy Psychologicznej Instytutu Psychologii Zdrowia, szkolenie z zakresu mutyzmu wybiórczego, wybrane kursy pedagogiki Marii Montessori. Wspiera Rodziców, Dzieci i Nauczycieli: w przedszkolach, szkołach oraz podczas wizyt domowych. Prowadzi warsztaty, konsultacje, na których spotyka dorosłych otwartych na rozmowę i rozwijanie siebie jako opiekunów i mentorów młodych ludzi. Prywatnie jest Żoną oraz Mamą trzech Synów, jej pasją jest fotografowanie, ludzie i gra na niektórych instrumentach.

Eliza Komar

Psycholog, terapeuta pedagogiczny
Absolwentka Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej, Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych na kierunku Terapia pedagogiczna. Stale poszerza wiedzę, uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach. Zgłębianie zagadnień z obszaru terapii trudności w uczeniu się, w tym wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym pod kątem nabycia przez nie gotowości szkolnej od dawna stanowi jej pasję. Uwielbia pracę z dziećmi i to uczucie satysfakcji, gdy obserwuje postępy swoich podopiecznych.
 

Patrycja Marczak

 
Balet
Absolwentka Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Romana Turczynowicza w Warszawie. Finalistka Konkursu Tańca Klasycznego im. Wojciecha Wiesiołłowskiego w Gdańsku, a także laureatka pierwszego miejsca w Konkursie Tańca Klasycznego w Caen we Francji. Występowała na deskach Opery Śląskiej w Bytomiu w takich przedstawieniach jak: „Pan Twardowski”, „Dziadek do orzechów”, „Bal kadetów”, a także Teatru Wielkiego w Warszawie w spektaklu „Pan Marimba”. W ramach Międzynarodowych Spotkań Tanecznych „4 Sandhausener Tanztage” w Haidelbergu pod dyrekcją Henryka Szymczaka, brała udział w letnim kursie tańca. W zamian za doskonałe wyniki nauczania została nagrodzona wyjazdem na Międzynarodowe Warsztaty Tańca „51 Internationaler Sommerkurs des Tanzes” organizowane przez Palucca Schule Dresden. Pracowała w Państwowym Zespole Pieśni i Tańca „Mazowsze”, a od 10 lat związana jest z Reprezentacyjnym Zespołem Artystycznym Wojska Polskiego. U swoich podopiecznych stara się zaszczepić pasję do tańca.

Marta Baranowska

Ceramika
Z ceramiką ma kontakt od dziecka, od kiedy Jej mama prowadziła pierwszą Pracownię Ceramiczną. To ona zaraziła Ją pasją lepienia z gliny i poznawaniem sekretów ceramiki. Wspólnie przekazują to innym do dziś. Od kilku lat prowadzi Pracownię GAGA w Zalesiu Dolnym. Jest osobą otwartą, komunikatywną i przede wszystkim kreatywną. Te właśnie cechy wykorzystuję w pracy z dziećmi najczęściej. Na zajęciach ceramicznych rozwija zdolności manualne, poprawia motorykę małą i rozbudza wrażliwość i wyobraźnię przestrzenną przedszkolaków.

Marzena Borowiecka

Rytmika, taniec, pianino
Absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach. W swoim dorobku edukacyjnym posiada wiele kursów doskonalących oraz kwalifikacyjnych, które mają pozytywny wpływ na jakość prowadzonych przez Nią zajęć: m.in. metody B.Strauss, C.Orffa, E.J.Dalcroze’a, muzyka przez ruch czy muzykoterapia. W swojej pracy zawodowej rozumie tkwiącą w dziecku potrzebę ruchu i aktywności. Poprzez zajęcia rytmiczne wychowuje człowieka nie tylko wrażliwego na sztukę, ale samodzielnego, inteligentnego, aktywnego, sprawnego fizycznie, przyszłego odbiorcę muzyki, a często jej wykonawcę i twórcę.

Magdalena Wojewoda

Glottozabawy
Pomysłodawczyni autorskiej metody pobudzania zdolności językowych u dzieci, autorka książeczki z płytą „GLOTTOZABAWY Z PIOSENKĄ”, lektor języka angielskiego i niemieckiego, glottodydaktyk, lingwista, pedagog. Współpracuje z profesorem Bronisławem Rocławskim – wybitnym specjalistą wychowania językowego dzieci, twórcą systemu edukacyjnego – glottodydaktyki. Wprowadzi Dzieci do krainy niezwykłych GLOTTOZABAW, które stanowią bazę prawidłowego rozwoju mowy dziecka i ułatwią przyswajanie języka ojczystego oraz obcego, teraz i w przyszłości.

Sylwia Zabor – Żakowska

Język hiszpański
Sylwia Zabor-Żakowska specjalizuje się w rozwijaniu potencjału twórczego dzieci. Wykorzystuje w tym celu zarówno osiągnięcia współczesnej nauki z zakresu psychologii i aktywności twórczej, jak również tworzy i realizuje autorskie, innowacyjne metody. Od lat publikuje je na łamach Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych. Autorka projektu – książka „Poetry and Art for Creativity – Inspirations.” Sylwii Zabor – Żakowskiej – został wyróżniony najwyższą nagrodą w Europie w dziedzinie innowacyjności i rozwoju nauczania języka obcego European Language Label. Jest ona przyznawana przez Komisję Europejską i Ministra Edukacji w Polsce. Jesteśmy dumni ze współpracy z tak utalentowanym i kreatywnym nauczycielem jakim jest Pani Sylwia, jak i z naszych wychowanków, którzy mieli przyjemność w wyżej wymienionym projekcie uczestniczyć. Ukończyła Filologię Angielską, Studia Przyrodnicze, Studia z Psychologii i Wspierania Aktywności Twórczej oraz Malarstwo. Wiedzę z zakresu rozwijania kreatywności podczas nauczania języka pogłębiała w Oxfordzie. Jej pasja, ciekawość świata i chęć stałego rozwoju doprowadziła ją do opanowania języka hiszpańskiego, aby przekazywać ten coraz popularniejszy w świecie język najmłodszym. Jest malarką oraz publikującą i nagradzaną poetką. Jej obrazy biorą udział w wystawach zbiorowych w Muzeum Regionalnym w Piasecznie. Prowadzi Rzeżucha Studio w Jesówce.

Natalia Świderska

Instruktorka Legorobotyki
Jest absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Pasjonuje Ją psychologia, a w centrum zainteresowania jest dziecko - jego możliwości i rozwój. Kontakt z dziećmi sprawia, że postrzega świat zawsze w lepszej perspektywie i taki też pragnie pokazywać najmłodszym. Uwielbia spontaniczność przedszkolaków oraz radość płynącą z poznawana przez nie świata. Uważa, że dzieci uczą się najefektywniej przez aktywności, które angażują ich ciekawość oraz kreatywność. Świat klocków Lego właśnie taki jest. Zajęcia legorobotyczne, które Pani Natalia prowadzi w naszym przedszkolu, rozwijają sprawność manualną, myślenie przestrzenne oraz logiczne. Pomagają dzieciom zapoznać się z podstawowymi zagadnieniami wiedzy ogólnej o świecie czy przyrodzie. Zajęcia bazują na ponad 2.500 tys. instrukcji, które pozwalają dzieciom koncentrować się na wyznaczonym celu.

Marek Szymański

Gimnastyka korekcyjna
Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie na kierunku wychowanie fizyczne. Ukończył specjalizacje: instruktor pływania, instruktor snowboardu oraz trener II klasy lekkiej atletyki. Praca z dziećmi zaowocowała ukończeniem studiów podyplomowych na kierunku: gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna. W pracy zawodowej dba o to, aby dzięki zabawie przez ruch dzieci miały zapewniony wszechstronny rozwój motoryczny. Zwraca szczególną uwagę na prawidłowość postawy przyjmowanej przez dziecko. Robi wszystko, aby w przyszłości Jego podopieczni nie mieli kłopotów z krzywiznami, koślawościami, płaskostopiem oraz innymi nieprzyjemnymi wadami. Prowadzone przez Pana Marka zajęcia „ Małego piłkarza” poprzez grę zespołową uczą dzieci wzajemnej współpracy i odpowiedzialności, a przede wszystkim umożliwiają uczestnictwo w doskonałej zabawie.