Miesięczne zamierzenia dydaktyczne


Poniżej publikujemy miesięczne zamierzenia dydaktyczne, przygotowane przez wychowawców dla poszczególnych grup.