Gdy wierszyki mają rymy.
to się szybko ich uczymy.
Zapamiętać łatwo tak,
gdy się w wierszu złapie takt.