Miło nam poinformować, iż nasze przedszkole dołączyło do grona firm uczestniczących w Akcji Dawcom w Darze.

Firmy biorące udział w Akcji Dawcom w Darze udzielają zniżek wszystkim Honorowym Dawcom Krwi.  Nasze przedszkole udziela zniżki na czesne w wysokości 10% dla dzieci wszystkich Honorowych Dawców Krwi. Rabaty przyznawane są na podstawie legitymacji HDK.

Akcja trwa od roku 2007. Jest to autorska, prywatna i niekomercyjna inicjatywa Kuby Terakowskiego, którą zajmuje się on sam, w czasie wolnym.

Zgodnie z pierwotną koncepcją, Akcja Dawcom w Darze promować miała równocześnie honorowe krwiodawstwo oraz aktywny tryb życia, dlatego wśród uczestników Akcji przeważają schroniska górskie i inne obiekty noclegowe oraz sklepy turystyczne. Z czasem, do Akcji zaczęły zgłaszać się firmy o odmiennych profilach, często prowadzone przez samych krwiodawców.

Każdy może wesprzeć Akcję dołączając swoją firmę lub zachęcając do udziału następnych przedsiębiorców.
Szczegóły akcji znajdziecie Państwo na stronie Dawcom w Darze