...

Kontakt

Żłobek Niepubliczny „Domek Elfów”
ul. Jana Żabińskiego 8
02-793 Warszawa

tel. 22 110 20 00, 885 905 020
e-mail: biuro@domekelfow.pl

Dyrektor Przedszkola Joanna Ratowska
662 202 273  dyrektor@domekelfow.pl

Dyrektor Administracyjny Teresa Syguła
660 680 424  info@domekelfow.pl

Właściciel Piotr Syguła
725 726 727  piotr.sygula@domekelfow.pl

Przedszkole czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 18.00

NAPISZ DO NAS

    Copyright 2023 | Realizacja: cemit.pl

    Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
    Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.