...

Kalendarz roku szkolnego

W prywatnym żłobku w Piasecznie, na dzieci czeka sporo atrakcji. Wspólnie celebrujemy święta i obchodzimy dni tematyczne.

Dla wygody rodziców planujemy kalendarz na cały rok szkolny. W ten sposób mogą oni zarezerwować czas i być świadomi tego, co będzie się działo w przedszkolu.

Wykaz dni, kiedy żłobek w Piasecznie będzie nieczynny

Copyright 2023 | Realizacja: cemit.pl

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.