...

Kalendarz roku szkolnego

W żłobku na Ursynowie na dzieci czeka sporo atrakcji. Wspólnie celebrujemy święta i obchodzimy dni tematyczne. Dla wygody rodziców planujemy kalendarz na cały rok szkolny. W ten sposób mogą oni zarezerwować czas i być świadomi tego, co będzie się działo w przedszkolu.

Wykaz dni, kiedy żłobek na Natolinie będzie nieczynny

Copyright 2023 | Realizacja: cemit.pl

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.