...

Kadra

Żłobek niepubliczny w Piasecznie Domek Elfów” szczyci się profesjonalistami w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Nasza kadra dobierana jest z najwyższą starannością. Jest to zespół pełnych pasji, zaangażowanych i wykształconych nauczycieli, specjalistów i instruktorów.

Teresa Syguła

Dyrektor, pedagog

Swoją przygodę z oświatą rozpoczęła od czteroletniego Studium Wychowania Przedszkolnego. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Edukacja Wczesnoszkolna oraz dwuletnich studiów podyplomowych na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego: „Wspomaganie Dzieci z Problemami Rozwojowymi”, które dały między innymi uprawnienia do zakładania przedszkoli i placówek integracyjnych. Nabierała doświadczenia, pracując z dziećmi w szkołach publicznych i niepublicznych oraz placówkach terapeutycznych. Przez pięć lat była dyrektorem jednej z najlepszych szkół w Warszawie: Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 47 im. Roberta Schumana Fundacji Primus. Podnosząc swoje kwalifikacje, ukończyła roczny kurs z zakresu terapii pedagogicznej. Miała możliwość przyjrzenia się z bliska pracy kolegów (od przedszkola po Uniwersytet) w Anglii, Finlandii, Estonii i Francji. Przeprowadziła przez pierwszy etap nauczania wiele pokoleń małych uczniów, nie tylko ucząc ich pisania i czytania, ale rozbudzając w nich poczucie własnej wartości i wyjątkowości. Prowadzenie przedszkoli niepublicznych w wymiarze osobistym jest zwieńczeniem Jej wieloletniego doświadczenia zawodowego.

Joanna Ratowska

Dyrektor, logopeda

Z wykształcenia polonista językoznawca i logopeda (UW). Pracowała 10 lat w redakcjach pism, by ostatecznie powrócić do marzeń z dzieciństwa i zostać nauczycielem terapeutą. W tym zawodzie pracuje już od kilkunastu lat. Ukończyła wiele specjalistycznych szkoleń pedagogicznych, logopedycznych i terapeutycznych. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy w przedszkolach jako logopeda i logorytmiczka, pracowała również w szkole integracyjnej jako polonista, nauczyciel wspomagający i trener TUS. Opiekuje się uczniami z trudnościami rozwojowymi. Przez 5 lat była również dyrektorem żłobka i przedszkola. Prywatnie mama dwójki licealistów i ucznia szkoły podstawowej. Uwielbia śpiewać i rysować, czyli ma wszelkie kwalifikacje, by pracować w przedszkolu.

Anna Korbecka

Wicedyrektor, opiekunka dziecięca, pomoc nauczyciela

Absolwentka KUL na kierunku Zarządzanie i marketing. Ukończyła kurs Opiekuna dziecięcego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z najmłodszymi dziećmi. Jest osobą energiczną, otwartą i pełną zapału, a praca z dziećmi to dla Niej niekończące się źródło radości i satysfakcji. Poprzez serdeczność i szczery uśmiech potrafi każdemu dziecku zapewnić poczucie akceptacji i bezpieczeństwa. Za okazywane uczucia dostaje od dzieci mnóstwo ufności, uśmiechu, ciepła oraz energii i dlatego nie wyobraża sobie innej pracy. Jest także nieocenionym wsparciem w pracy biura, zawsze chętna do pomocy rodzicom i innym nauczycielom. Mama dorosłych już synów.

Anna Adamek

Pedagog specjalny, nauczyciel wspomagający, kierownik gospodarczy

Absolwentka APS im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku Pedagogika Specjalna, specjalizacja Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz Terapia pedagogiczna. Ukończyła wiele szkoleń, m.in. kurs Terapii integracji sensorycznej I stopnia oraz Terapii ręki I i II stopnia. Cały czas stara się poszerzać swoją wiedzę. Jest także wsparciem merytorycznym dla opiekunów z grup żłobkowych.  Jest osobą odpowiedzialną, kreatywną, na której można polegać. Dzieci darzą ją ogromną sympatią. Prywatnie mama Zuzi.

Agnieszka Zięcina

Nauczyciel wychowania przedszkolnego, pedagog specjalny

Absolwentka APS na kierunku Pedagogika specjalna, specjalizacje: pedagogika terapeutyczno-lecznicza, pedagogika wczesnoszkolna, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. W Domku Elfów pracuje od 8 lat. Jestem osobą energiczną, otwartą i pełna zapału, a praca z dziećmi to dla niej niekończące się źródło satysfakcji. Dzieci uczą ją, jak czerpać radość z najprostszych rzeczy, a każdy uśmiech to dla Niej najlepsza nagroda.

Wyznaje zasadę, że kreatywność, elastyczność, empatia oraz otwarty umysł są niezbędnymi składnikami do zapewnienia dziecku atrakcyjnych warunków rozwoju. Prywatnie mama rocznego synka.

Katarzyna Sołtysiak

Opiekunka dziecięca

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w publicznym przedszkolu. Ukończyła wiele kursów i szkoleń. Troskliwie zajmuje się każdym maleństwem, rozumie jego potrzeby i znajduje drogę, by jak najlepiej przeszło żłobkową adaptację. Jest spokojna, serdeczna i cierpliwa, ma mnóstwo pozytywnej energii. Każdy żłobkowicz poczuje się na kolanach Pani Kasi dobrze i bezpiecznie. Organizuje dzieciom rozmaite aktywności: zabawy sensoryczne, konstrukcyjne, zajęcia plastyczne. Razem z maluszkami śpiewają i tańczą. Uwielbiamy patrzeć, jak otoczona wianuszkiem dzieci siedzi na dywanie i czyta. Prywatnie jest mamą trójki dorosłych już dzieci i babcia całkiem sporych wnucząt.

Aldona Stykowska

Opiekunka dziecięca

Ukończyła kurs opiekuna dziecięcego i cały czas poszerza swoją wiedzę. Obecnie w trakcie studiów pedagogicznych. Wyróżnia się ogromną cierpliwością, spokojem i zaraźliwym optymizmem, co przekłada się na poczucie bezpieczeństwa u dzieci. Jest bardzo kreatywna, organizuje dla swoich podopiecznych wiele aktywności sensorycznych i plastycznych, zabaw ruchowych. ale też wdraża ich do przestrzegania zasad panujących w grupie. Wspiera dzieci w osiąganiu kolejnych umiejętności higienicznych i samoobsługowych, by po roku były 3-letnimi zuchami gotowymi do przejścia do przedszkola. Prywatnie mama nastoletniego syna.

Monika Ruta

Woźna, pomoc przedszkolna

W Domku Elfów dba o czystość i pomaga w pracach kuchennych. Ponadto szuka zagubionych rysunków, suszy zimą mokre rękawiczki i ma zarezerwowany uśmiech dla każdego dziecka i rodzica. Wdo naszego przedszkola wspaniałą rodzinną atmosferę. Prywatnie mama dwójki dorosłych już dzieci.

Dorota Dziedzik

Pracownik kuchni

Pani Dorota wita nas codziennie w przedszkolu swoim promiennym uśmiechem i kusi zapachami dochodzącymi zza kuchennych drzwi. Jest ciepła, serdeczna, ma dobre słowo dla każdego z nas, a my czujemy się w przedszkolnej kuchni tak jak w tej w domu. To serce naszego przedszkola. Prywatnie mama dorosłych córek i babcia trójki wnucząt.

Copyright 2023 | Realizacja: cemit.pl

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.