...

Harmonogram działań
dodatkowych

Niepubliczny żłobek na Ursynowie posiada zespół opiekunów dziecięcych pełnych pasji i zaangażowania. Każdy z nich dokładnie planuje harmonogram swych działań, dzięki czemu realizacja programu jest interesująca i przebiega bardzo sprawnie.

Chcemy, by rodzice mieli świadomość tego, co dzieje się w żłobku na Ursynowie. Poniżej publikujemy miesięczny harmonogram przygotowany przez wychowawców.

Copyright 2023 | Realizacja: cemit.pl

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.