...

GABINET „RADOSNE ELFY”

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców oraz mając na uwadze coraz większe zapotrzebowanie rynku na placówki wspierające rozwój dziecka, uruchomiony został przy Przedszkolu Niepublicznym Domek Elfów  w pełni wyposażony gabinet terapeutyczny.

Pierwsze lata życia dziecka decydują o jego rozwoju i dalszych losach. Znacząca część możliwości intelektualnych człowieka kształtuje się  właśnie wtedy. Działania edukacyjne, stymulowanie rozwoju intelektualnego i społecznego dziecka przynoszą najlepsze rezultaty w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Jest to najlepszy czas na zapobieganie ewentualnym trudnościom w nauceniwelowanie dysharmonii rozwojowych, terapię zaburzeń.

Nowoczesny sprzęt oraz grupa doświadczonych i nieustannie pogłębiających swoją wiedzę ekspertów dają przekonanie, iż pomoc dziecku i rodzicom zostanie udzielona w sposób profesjonalny i skuteczny. Dla naszych psychologów, terapeutów i pedagogów największą nagrodą jest radość w oczach dziecka oraz  szczęście na twarzach rodziców.

W skład kadry gabinetu wchodzą tacy specjaliści jak:

Więcej na stronie www.radosneelfy.pl

Copyright 2023 | Realizacja: cemit.pl

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.